Prezentarea generală a sarcinii Monitorizare alarmă în Security Center - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Product
Security Center
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Version
5.11
Language
Română
Last updated
2022-12-05

Utilizați sarcina Monitorizare alarmă pentru a monitoriza și a răspunde la alarmele active în timp real, precum și pentru a examina alarmele anterioare.

Următoarea figură ilustrează sarcina Monitorizare alarmă.

A Pictograma de monitorizare a alarmei devine roșie atunci când există o alarmă activă. Faceți dublu clic pentru deschide sarcina Monitorizare alarmă.
B Comenzi alarmă suplimentare.
  • Porniți redirecționarea automată a alarmelor.
  • Declanșați alarma.
  • Forțați confirmarea tuturor alarmelor.
  • Setați opțiunile de filtrare a alarmelor.
C Alarmele curente sunt enumerate în lista de alarme. Pentru modificarea coloanelor care sunt afișate, faceți clic dreapta pentru antetul unei coloane și apoi selectați Selectare coloane. Selectați Grupare după pentru a configura o grupare și o ordine de sortare pentru lista de alarme.

Faceți clic dreapta pe o alarmă pentru a accesa pagina de configurare a alarmei sau a entității sursă a acesteia.

D Comenzi pentru controlul alarmelor active. Faceți clic pe lista derulantă Confirmare pentru a vedea toate comenzile disponibile.
E Înregistrarea video a unei alarme din fereastră. Înregistrarea video este afișată cu o suprapunere colorată cu detaliile alarmei.