Restabilirea cardurilor inițiale la titularii de card și vizitatori - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-12-05
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Language
Română
Product
Security Center
Version
5.11
Category
User guides

Când este găsit un card pierdut, puteți să restabiliți cardul inițial și să eliminați alocarea cardului temporar.

Înainte de a începe

Asigurați-vă că aveți în apropiere un cititor de carduri.

Despre acest task

Pentru a restabili cardul inițial, titularul de card sau vizitatorul trebuie să returneze atât cardul inițial, cât și pe cel temporar.
ATENŢIE:
Când un titular de card are mai multe carduri temporare, returnarea cardului temporar returnează cardul inițial titularului de card. Funcționalitatea de returnare a cardului temporar poate fi utilizată doar o dată pentru fiecare titular de card.

Procedură

  1. În sarcina Administrarea titularului de card sau Gestionare vizitator, faceți clic pe Returnare card ().
  2. Din lista derulantă, selectați un cititor de carduri în apropiere de dvs.
    Cititorul de carduri poate fi un cititor USB conectat la computerul dvs. sau puteți utiliza un Punct de acces (o ușă).
  3. Prezentați atât cardul inițial, cât și pe cel temporar; ordinea nu este importantă.
  4. Dacă ambele carduri corespund aceluiași titular de card, faceți clic pe Restabilire card inițial pentru a restabili starea cardului inițial la Activă și pentru a dezactiva cardul temporar.
    Cardul temporar poate fi acum alocat altcuiva.