Bilinen sorunlar: Genetec Mission Control™ 2.10 GA - Genetec Mission Control™ 2.10 GA

Genetec Mission Control™ Sürüm Notları 2.10 GA

series
Genetec Mission Control™ 2.10 GA
revised_modified
2018-11-30

Bilinen sorunlar, güncel sürümde ya da önceki bir sürümde keşfedilen ancak henüz çözülememiş yazılım sorunlarıdır.

Genetec Mission Control™ 2.10 GA bilinen şu sorunları içerir:

Sorun Açıklama
2100829 Tekrarlı bir programa vaka raporları aktarıldığında bir hafıza sızıntısı Report Manager’ı çökertir.
2100601 Standart bir vaka türünü işbirlikçi vaka türüne değiştirmek için iş akışının kullanılması çocuk vakalarını otomatik olarak tetikleyemez.
2100590 Vaka tetikleyicileri ve diğer değişiklikler uyumsuz SQL veri tabanı kullanımı ile kaybedilir.
2100579 Dizideki etkinlikler Security Center sunucu başlatması ile ayrılmışsa etkinlik dizisiyle tetiklenen vakalar başarıyla tetiklenmez.
2100477 Yeni sistemlerde Incident Manager rolü Security Center sunucusunun otomatik olarak yeniden başlatılmasından sonra başlatılamayabilir.
2096196 Vaka başlatma zamanı vaka panosu yenilendiğinde En son faaliyet listesinde gösterilir.
2048552 Çözülmeyen vakaları zorla kapat ayrıcalığı ile birden fazla çözülmeyen vaka aynı anda kapatılamaz.
2048038 İzleme görevinde üç ya da daha fazla vaka gösterildiğinde pano kesilir ya da mevcut olmaz.
Geçici çözümler: Panoyu manuel olarak uzatılır.
2047653 Birden fazla belgenin olduğu SOP adımında, Belgeyi görüntüle içerik menüsünden Tüm belgeler kısmının seçilmesi rastgele bir belgeyi açar.
2046511 Vaka türleri içe aktarılırken öncelik BİLİNMEYEN olarak gösterilir ancak vaka türü özelliklerinde doğrudur.
2046172 Vaka boş bir Gönderme iş akışı faaliyetiyle yapılandırıldığında eksik hatası.
Geçici çözümler: Gönderme seçeneğinin düzgün yapılandırıldığından emin olun.
2012502 Kapı etkinliği ile tetiklenen vakalar birleştirilmiş kapılardan etkinlikler ile tetiklenmez.
1962199 Incident Manager’da pano kamera widgetından canlı ve oynatma akışları arasında döngü kurulamaz.
1961457 Bağlı vakalar widgetındaki Vakayı görüntüle düğmesi izleme görevleri senkronize edilmediğinde çalışmaz.
1958759 Geçersiz faaliyetli iş akışları kalıcılık olmadan hata noktasında durur ve varsa bir sonraki faaliyete ilerlemez.
1940528 İşbirlikçi vakalar için hatırlatıcı bildirimleri denetçi vaka tepsisinde gösterilmez.
Geçici çözümler: Vaka panosunun Hatırlatıcı bölümünü kontrol edin.
1918320 İşbirlikçi vaka türlerini içe aktarırken “Denetçiler” Alıcılar sütununda gösterilmez.
1887742 Belirli şartlar altında, vaka listesinden bir vaka seçildikten ve filtreleri temizledikten sonra listedeki bir diğer vaka tıklandığında halihazırda seçilmiş olan vakalara ek olarak yeni vaka da seçilir, ilk olarak seçilen vakalar kaldırılmaz.
Geçici çözümler: Vakayı yeniden seçin.
1870536 Filtre hataları bulunan ve kaydedilen bir vaka raporu görevi yeniden yüklendiğinde Cevap verme süresi ve çözüm süresi filtre ayarları korunmaz.
1868509 Vaka yöneticisi rolünde uyarlamalar Security Desk denetim yolu raporunda ham XML olarak gösterilir.
Geçici çözümler: Config Tool dahilinde denetim yolu raporu oluşturun.
1862616 Varsayılan bir harita ayarlanmamışsa ve Vaka raporu görevinde bir vaka tetiklenmişse vaka görünmez ve vaka konumu “Security Desk haritası” olarak ayarlanır.
Geçici çözümler: Sistem için varsayılan bir harita seçin.
1862427 Başka bir Security Desk oturumunda ebeveyn vaka seçiliyken ortak bir vakanın bir çocuğunun kapatılması diğer oturumdaki ebeveyn vakanın kaldırılmasına neden olur.
1861305 Programlanan süre sona erdiğinde ilgili vaka seçilmişse; programda mevcut olan belgeler, vaka panosundaki belgeler sihirbazında görünür şekilde kalır.
Geçici çözümler: Oturumu kapatıp açarak ya da başka bir vakaya kısa süreliğine geçerek Belgeler sihirbazını yenileyin.
1821540 Denetçi bir vakayı izliyorsa ve operatör vakayı denetçiye aktarırsa, denetçi vakayı izleyen kişiler listesinden çıkarılır.
1787956 Belirli bir vaka türünün tek alıcısı olan kullanıcı silindiğinde bu türün yeni vakaları alıcısız bir halde geçersiz durumda olur.
Geçici çözümler: Hiç kimse cevap vermezse diğer alıcılara dönmek için vakayı yapılandırın.
1749005 Vakaları bağlama ayrıcalığına sahip olan operatörler, görmeye izinleri olmayan vakaları vaka kimliğini kullanarak bağlayabilir.
1745815 Vaka yapılandırma görevindeki Belge yönetimi görünümünde, 9.000 belge olduğunda yüklemesi iki dakikadan uzun sürer.
1708941 Vaka durumunu otomatik değiştir seçeneği etkinleştirilmişse, alıcı olmayan biri yeni vakaları İzleme görevinde açarak bunların sorumluluğunu alabilir.
1704316 Haritada görüntüle düğmesi vaka halihazırda seçilmiş ise çalışmaz.
Geçici çözümler: Vakanın seçimini kaldırın ve tekrar seçin.
1668930 İş akışı: Bir vaka türü, tüm kollar tamamlanmadan önce bir Paralel görevler faaliyetinde değiştirilmişse, diğer kollar yeni vaka türü iş akışı ile çalışmaya devam eder.
Geçici çözümler:
  • Bir paralel görevde vaka türünü değiştirmekten kaçının.
  • Gerekirse, tür değiştirildiğinde başka hiçbir görevin çalışmamasını sağlayın (örneğin, bir gecikme kullanarak).
1668680 Bakım modunu Vaka Yöneticisi rolünde etkinleştirmenin hiçbir etkisi olmaz.
1526393 Bağlı bir vakanın alıcısı değilseniz, bağlı vakanın durumunu değiştirmeniz vaka panonuzda gösterilmez.
Geçici çözümler: Bir yorum yazın.
1475849 Bir kullanıcı bir profile vakayı aktardıktan ve biri vakanın sorumluluğunu aldıktan sonra vakanın Sorumlusu “Kullanılamaz bilgi” olarak gösterilir.
1423066 Vaka yapılandırması (JSON dosyası) bir başka sistemden içe aktarılırken, diğer sistemde varlıklara karşılık gelen tetikleyiciler uyarı verilmeksizin bırakılır.
1231340 Vaka türleri varsayılan olarak Kullanımda şeklinde içe aktarılır, bu da canlı işletimlerin kesintiye uğraması riskini teşkil eder.
Geçici çözümler: Vaka türlerini manuel olarak devre dışı bırakın.
1184508 Genetec Mission Control™ Daha eski sürümlerle geriye dönük uyumluluğu yoktur ve uyumsuz sürümler birlikte kullanıldığında bir uyarı mesajı göstermez.
1108578 Denetim yolları: Vaka yapılandırması görevinin Belge yönetimi görünümünde yapılan belge değişiklikleri Denetim yolları görevinde raporlanmaz.
1045821 Bir denetçi, yalnızca denetçilere görünür olacak şekilde yapılandırılmış bir ortak vakayı, denetçinin izlemeyeceği bir kullanıcıya aktardığında, bu kullanıcının denetçisi yalnızca ortak vakayı görmek yerine hem ortak vakayı hem de bunun alt vakalarını görür.
Geçici çözümler: Oturumunu kapatın ve tekrar oturum açın.
1044720 Önceki olay kaynağı belirli bir kart sahibi ise, vaka iş akışı Olayı bekle faaliyetinde asılı kalır.
1036591 Vaka türlerini içe ve dışa aktardıktan sonra, vaka türleri ile ilişkili kısa alarm sesleri BİLİNMEYEN olarak gösterilir ancak düzgün çalışır.
1028364 Alarmlar, asansörler, park bölgeleri vb. bazı varlık türleri Vakayı tetikle iletişim kutusunda vaka konumları olarak mevcut değildir.
Geçici çözümler: Alarmdaki bir vaka üzerinde sağ tıklayın.
954011 Vaka durumları Vaka raporu görevinde gerçek zamanlıya yakın olarak yansıtılmaz.
947683 Vaka Yöneticisi rolünün Özellikler sayfasından bir öncelik silindiğinde, bu öncelik Vaka izleme görevindeki vaka listesinden silinmez.
Geçici çözümler: Müşteri taraflı vaka ön belleğini yenilemek için oturumu kapatıp yeniden açın.
944316 Vaka izleme görevinde, ağ bağlantınızı kaybetmeniz halinde sistem şu mesajı veren bir iletişim kutusu gösterebilir: Yeni vakanın yapılandırması uyarlandı. Değişiklikleri uygulamak istiyor musunuz?
Geçici çözümler: İletişim kutusunu kapamak için İptal üzerine tıklayın.
937870 Bir denetçi, denetlediği kullanıcıların listesine bir uyarlama yapılırken oturum açtığında, bu değişiklikler Vaka izleme görevinde güncellenmez.
Geçici çözümler: Oturumunu kapatın ve tekrar oturum açın.
935322 Uzak bir sunucuda Vaka Yöneticisi rolü için bir veri tabanı oluşturmak işe yaramaz. Bir hata gösterilir ve veri tabanı oluşturulmaz.
824206 Bir kapıda erişim izni verilen olaylar gibi belirli kaynaklar için olaylar, aynı vakayı iki kez üretebilir.
751818 Vaka izleme: Kapatılan vakalar harita görünümünden her zaman kaldırılmaz.
Geçici çözümler: Vaka izleme görevini kapatıp yeniden açın.
737204 Bir vaka türünün gelişmiş gönderme yapılandırmasında başvurulan bir bölge sistemden silindiğinde, vaka türünün yapılandırması geçersiz olarak işaretlenmez.
Geçici çözümler: Vaka türünü yeniden yapılandırın.