Vaka sorumluluğunu bırakma - Genetec Mission Control™ 2.13.4.0

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.13.4.0

series
Genetec Mission Control™ 2.13.4.0
revised_modified
2020-10-30

Genetec Mission Control™ vaka sorumluluğunuzu, sorumluluğu alabilecek bir başka kullanıcıya bırakabilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler

Bir vakanın sorumluluğunu bırakmak sizi vakanın alıcı listesinden kaldırmaz. Alıcı listesinden kaldırılmak isterseniz, bunu yerine vakayı aktarın.

Yeterli ayrıcalıklara sahip bir kullanıcı başka bir kullanıcıdan, o kullanıcı vakayı bırakmadan vakanın sorumluluğunu alabilir.

Yordam

 1. Vaka izleme görevinde şunlardan birini yapın:
  • Vaka listesindeki bir vaka üzerine sağ tıklayın.
  • Haritadaki bir vaka üzerinde sağ tıklayın.
  • İstenen vaka zaten seçiliyse, vaka ayrıntıları bölmesinin alt tarafındaki Eylemler () öğesine tıklayın.
 2. Vakanın sorumluluğunu bırakma:
  • Siz bir vaka sorumlusu iseniz Sorumluluğu bırak üzerine tıklayın.
  • Vaka başka bir kullanıcıya aitse Bir başka kullanıcının sorumluluğunu bırak üzerine tıklayın.

   Bu seçeneği belirlemek için Vaka sahipliğini geçersiz kıl ayrıcalığına ihtiyacınız vardır.