Incident Manager yapılandırma sekmeleri - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Genetec Mission Control™ Incident Manager rolü için ayarları Security Center Config Tool içindeki Sistem görevinin Roller görünümünden yapılandırabilirsiniz.

Incident Manager - Özellikler

Incident Manager Özellikler sayfasında Incident Manager rolü için genel ayarları yapılandırabilirsiniz.
Bekletme süresi
Vakaları kapandıktan sonra sistemde ne kadar süre tutacağınızı belirleyin. Bu değer, her vaka türü için ayrı ayrı tanımlanabilir.
Öncelikler
Önceden tanımlanmış vaka önceliklerine kişiselleştirilmiş değerler ekleyebilirsiniz: Düşük, Orta, Yüksek ve Kritik. Önceliklerin sırasını değiştirmek için yön düğmelerini kullanın. Önceden tanımlanmış öncelikleri yeniden adlandıramaz ya da silemezsiniz.
Otomatik atama modu
Sistemin vaka yönetimi profillerini kullanıcılara oturum açar açmaz otomatik olarak atamasına izin vermek için bu seçeneği (varsayılan=kapalı) açın.
RabbitMQ
RabbitMQ, Genetec Mission Control™ ve diğer Security Center bileşenleri tarafından kullanılan mesajlaşma yazılımıdır. RabbitMQ sunucusu ana sunucunuzda varsayılan olarak çalışır. RabbitMQ sunucunuz farklı bir sunucu üzerinden çalışır ya da farklı giriş parametreleri kullanırsa onları burada değiştirin. RabbitMQ failover’ını ayarlamışsanız, tüm RabbitMQ sunucularınızın IP adresini buradan ekleyin.
Belge yönetimi
Genetec Mission Control™ için destek belgeleri eklemeden önce belge konumunu yapılandırmalısınız.
Belge API bağlantı noktası
Bağlantı noktası (varsayılan = 8083) rol tarafından web belgelerini yüklemek ve indirmek için kullanılır.
Belge konumu
Incident Manager rolüne barındırma hizmeti veren Genetec Mission Control™ belge kütüphanesi klasörüne (\MCLibrary) giden yoldur. Bir rol failover ayarlıyorsanız, role atanan tüm sunuculardan erişilebilecek bir ağ yolu girmelisiniz.
Belge geri dönüşüm kutusunu açma
Geri dönüşüm kutusu ()düğmesi yalnızca kütüphaneden belgeler silmişseniz etkinleştirilir. Denetleme amaçları için, sistem belgelerinizi asla silmez. Kütüphaneden sildiğiniz ya da değiştirdiğiniz belgeler geri dönüşüm kutusuna (\MCLibrary\Trash) taşınır. Belge kitaplığı Incident Manager sunucusundaki yerel bir klasörü kullanıyorsa, yalnızca o sunucuda Config Tool çalıştırıyorsanız geri dönüşüm klasörünü açabilirsiniz.

Incident Manager - Durumlar

Incident Manager Durumlar sayfasında vaka durumlarını yapılandırabilirsiniz. Vakalar için önceden tanımlanmış durumlara yönelik geçiş kurallarını değiştirebilir ve belirli ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş durumlar ekleyebilirsiniz ancak önceden tanımlanmış durumları yeniden adlandıramaz ya da silemezsiniz.
Önceden tanımlanmış vaka durumları şunlardır:
Yeni
Vaka henüz tetiklenmiş ve hiçbir faaliyet kaydedilmemiştir. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa yeni bir vakayı Devam ediyor ya da Kapandı olarak değiştirebilirsiniz.
Devam ediyor
Bu vaka için eylemler gerçekleştirilmektedir. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa bir vakayı Devam ediyor durumundan herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.
Beklemede
Vaka duraklatılmıştır. Bunu, örneğin daha yüksek önceliğe sahip bir vakanın dikkatinizi çekmesi gerekiyorsa ya da prosedürde ilerlemek için harici bilgi bekliyorsanız yapabilirsiniz. Bir vakanın durumunu Beklemede olarak değiştirirken vakayı ne kadar süre duraklatmak istediğinizi belirtin ve Uygula üzerine tıklayın. Bekleme süresi sona erdiği anda vaka olası durumuna geri döner. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa bir vakayı Beklemede durumundan herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.
Çözüldü
Olay çözülmüştür ve kapatılmaya hazırdır. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa, bir vakayı Çözüldü durumuna ayarlamadan önce standart işletim prosedüründeki (SOP) tüm adımları tamamlamanız gerekir. Vakayı Çözüldü durumundan başka herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.

Vakaları SOP’deki tüm adımları tamamlamadan kapatmak için Vakayı eksik SOP’lerle zorla çözme ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.

Kapandı
Bu vaka için yapılması gereken her şey yapılmıştır. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa, bir vakayı kapatmadan önce onu çözmeniz gerekir. Bir vaka kapatıldıktan sonra üzerinde başka değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Kapatılmış bir vaka Vaka izleme görevinden kaldırılır ancak denetleme, soruşturma ve analiz için tüm bilgi sistemde mevcut olarak kalır.

Çözülmemiş vakaları kapatmak için Çözülmemiş vakaları zorla kapatma ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.

Incident Manager - Kaynaklar

Incident Manager Kaynaklar sayfasında bu role atanan sunucuları ve veri tabanlarını yapılandırabilirsiniz. Veri tabanı bakımı hakkında daha fazla bilgi için bk. Security Center Yönetici Kılavuzu.
Sunucular
Bu role barındırma hizmeti veren sunucular.
Veri tabanı durumu
Veri tabanının güncel durumudur.
Veri tabanı sunucusu
SQL Sunucu hizmetinin adıdır (varsayılan = (local)\SQLEXPRESS).
Veri tabanı
Veri tabanı örneğinin adıdır.
Eylemler
Bu rolün veri tabanında gerçekleştirebileceğiniz bakım fonksiyonları şunlardır:
Veri tabanı oluştur ()
Yeni bir veri tabanı oluştur.Yeni bir veri tabanı oluştur.
Veri tabanını sil ()
Veri tabanını sil.Veri tabanını sil.
Veri tabanı bilgisi ()
Veri tabanı bilgisini göster.Veri tabanı bilgisini göster.
Bildirimler ()
Veri tabanı alanı azaldığında bildirmek için bildirimler ayarla.Veri tabanı alanı azaldığında bildirmek için bildirimler ayarla.
Yedekle/geri yükle ()
Veri tabanını Yedekle veya geri yükle.Veri tabanını yedekle veya geri yükle.
Önemli: Incident Manager veri tabanını geri yüklediğinizde, vaka türleriniz için simgeler Dizin veri tabanında Incident Manager rolü ayarlarıyla birlikte depolandığı için geri yüklenmez.

Daha fazlasını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Video başlıklarını mevcut olan dillerden birinde açmak için Başlıklar (CC) simgesine tıklayın. Internet Explorer kullanılıyorsa video gösterilemeyebilir. Bunu düzeltmek için Uyumluluk görünümü ayarlarını açın ve Kurum içi ağ sitelerini uyumluluk görünümünde göster seçeneğini kaldırın.

Not: Videolarımızı güncel tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza karşın, bu videoda sunulan bilgiler her yeni sürümle güncel olmayan hale gelmiş olabilir. Bu video ile ilgili bir hata bulursanız, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin