Vaka dışa aktarma paketi: Genetec Mission Control™ - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Dışa aktarılan Genetec Mission Control™ vakaları dışa aktarma paketleri olarak Kasada depolanır. Bu paketler dışa aktarma işlemi zamanında vakayla ilgili tüm bilgileri içerir.

Dışa aktarılan bir vakayla ilgili tüm belgeler tek klasör (ya da zip dosyası) içinde toplanır. Klasör adı varsayılan olarak, dosya adı vaka kimliğinin izlediği vaka türüdür. Zip haline getirilirse bir zaman damgası eklenir. Dosyayı açmak için klasöre ya da Kasa içindeki zip dosyasına çift tıklayın. Zip dosyası şifre korumalı ise, klasörler için değil açtığınız her belge için şifre girmeniz gerekir.

Vaka dışa aktarma paketi içeriği şu şekilde açıklanmıştır:

XML belgesi
Dışa aktarma zamanında vakayı ilgilendiren tüm ayrıntıları XML formatında içerir. Bu belge her zaman oluşturulur.
PDF belgesi
XML belgesinde bulunan bilginin çoğunu PDF formatında içerir. Yalnızca PDF’i dışa aktarma esnasında İlave dışa aktarma formatı olarak seçmeniz halinde dahil edilir.
HTML belgesi
XML belgesinde bulunan bilginin çoğunu HTML formatında içerir. Yalnızca HTML’i dışa aktarma esnasında İlave dışa aktarma biçimi olarak seçmeniz halinde dahil edilir.
Resimler
Bu klasör iki adet JPG resmi içerir: vaka türünü temsil eden simge ve vakayı dışa aktardığınızda Security Desk içinde gösterilen harita resmidir.
Videolar
Bu klasör yalnızca vakaya kameralar eklediğinizde var olur. Eklenmiş kameralardan dışa aktarılan video dizilerini içerir.
Anlık görüntü
Bu klasör yalnızca kamera ile ilgili olaylar olduğunda ve bu olaylar kameralara bağlandığında var olur.