Genetec Mission Control™ vaka videosu arama - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Bir vaka için bir video mevcut olduğunda, vaka tetiklendiğinde neler olduğunu görüntülemek için kayıttan yürütme fonksiyonunu kullanabilir ya da gerçek zamanlılık için videoyu canlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yordam

  1. Vaka izleme görevinin haritası üzerinde vaka işaretleyicisine tıklayın.
    Vakaya bir video kamera eklenmişse, harita üzerinde bir video kutucuk baloncuğu belirir ve vakanın tetiklediği andaki videonun kayıttan yürütme tekrarını gösterir. Ayrıca panodaki Son faaliyet bölümünde bir olaydan bir videoyu da görebilirsiniz.
  2. Video zaman çizelgesi ve widgetları göstermek için farenizi video kutucuk baloncuğunun üzerinde hareket ettirin.

    Şu video widgetları mevcuttur:
    Kayıttan yürütmeyi tekrarla ()
    Tekrarlanan kayıttan yürütmeyi iptal etmek için tıklayın.
    Küçük resimler ()
    Küçük resimleri gösterir ya da gizler.
    Geri sar ()
    Kayıttan yürütmeyi geri sarın. Bu düğmeye her tıklama kayıttan yürütme hızını 1x’ten 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x’e azaltır. Kayıttan yürütmeyi 1x’e (normal hız) ileri yönde sarmak için Yürüt tuşuna tıklayın.
    İleri ()
    Kayıttan yürütmeyi hızlıca ileri sarın. Bu düğmeye her tıklama kayıttan yürütme hızını 1x’ten 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 20x, 40x, 100x’e artırır. Kayıttan yürütmeyi normal hızına (1x) geri döndürmek için Yürüt düğmesine tıklayın.
    Oynat ()
    Kaydı normal hızda (1x) yürütün.
    Duraklat ()
    Kayıttan yürütmeyi güncel karede duraklatın.
    Canlıya geç ()
    Gösterilen resimleri kayıttan yürütmeden canlı videoya geçirin.
    Video zaman çizelgesinde şunları yapabilirsiniz:
    • Zaman çizelgesini üstüne tıklayıp sürükleyerek hareket ettirme.
    • Zaman çizelgesini fare tekerleğinin fare imleci zaman çizelgesinin üzerindeyken döndürerek büyütme ya da küçültme.
    • Fareyi zaman çizelgesinin kayıttan yürütmenin tekrarlanmasını istediğiniz bölümüne sürükleyerek ve sağ tıklayarak tekrarlanan bir kayıttan yürütme oluşturma (iki zaman çizelgesi işaretleyicisi belirir).
    Video zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi için bk. Security Desk Kullanıcı Kılavuzu.
  3. Birden fazla kamera mevcutsa bunlar arasında gezinmek için üzerine tıklayın.