Genetec Mission Control™ için izin verilen etkinlikleri belirleme - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Sistem performansını artırmak ve Genetec Mission Control™ tarafından işlenen Security Center etkinlik sayısını kontrol etmek için, sistem için kullanılabilir etkinlik türlerinin beyaz listesini belirleyebilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler

Gelen Security Center etkinlikleri, Genetec Mission Control™ tarafından işlenmeden önce filtrelenir. Etkinlik filtresini kullanarak, tüm etkinlik türlerine izin vermeyi, hiçbir etkinlik türüne izin vermemeyi veya bir ya da daha fazla belli etkinlik türüne izin vermeyi seçebilirsiniz.

Varsayılan olarak, tüm Security Center etkinlik türleri Genetec Mission Control™ için kullanılabilir.

Yordam

  1. Config Tool ana sayfasından Sistem görevini açın ve Roller görünümüne tıklayın.
  2. Incident Manager rolünü seçin ve Etkinlikler sekmesine tıklayın.
  3. Kullanılabilir etkinlikler altında, Özel sekmesini seçin.
    İç içe geçmiş bir kaynak varlıkları listesi görünür.

  4. O kaynak tarafından oluşturulan etkinliği göstermek için kaynak varlıklarını genişletin.
  5. İzin verilen etkinlik türlerini seçin.
    Not: Aynı etkinlik türü iki veya daha fazla kaynaktan gelebilir. Bir kaynak için etkinlik türünün seçilmesi, tüm geçerli kaynaklar için o etkinlik türünü otomatik olarak seçer.

  6. Gerekli tüm etkinlik türlerini seçtikten sonra, Uygula'ya tıklayın.

Sonuçlar

Etkinlik filtresi artık etkindir. Yalnızca Security Center etkinlikleri Genetec Mission Control™ tarafından işlenir. Filtrelenmiş etkinliklere bağlı vaka tetikleyicileri etkinleştirilemeyecektir.