Genetec Mission Control™ vaka - Özellikler sekmesi - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Vaka Özellikleri sayfasında, alt vakaları (ortak vakalar için), bekletme süresini ve vaka türünün birçok diğer özelliğini yapılandırabilirsiniz.

Genel

Alt vakalar
(Yalnızca ortak vaka). Ortak vaka tetiklenirken ve çözülecek ortak vaka için çözülmesi gereken otomatik olarak tetiklenen diğer vakalardır.
Bir ses oynatma
Bu tür bir vaka meydana geldiğinde çalan sestir. Sesi duymak için Oynat () üzerine tıklayın. Sesler Config Tool Sistem görevinin Genel ayarlar - Ses sayfasında tanımlanır.
Öncelik
Bu tür vakalar için varsayılan önceliktir. Vaka önceliği, vaka hala etkinken vaka sorumlusu tarafından değiştirilebilir. Vaka sorumlusunun bunu yapabilmek için Vaka önceliklerini değiştirme ayrıcalığına sahip olması gerekir. Vaka önceliği değerleri Incident Manager - Özellikler sayfasında tanımlanmıştır.
Bekletme süresi
Bu tür vakaları kapandıktan sonra sistemde ne kadar süre tutacağınızı belirleyin. Bu parametre Incident Manager rolü seviyesinde tanımlanmış olan değerin üzerine yazar.
Video görüntüleme seçeneği
Bu tür bir vakaya kameralar eklendiğinde, vaka gösterilirken canlı videonun, kayıttan yürütme videosunun (varsayılan) ya da her ikisinin yapılıp yapılmayacağını seçin.
Canlı
Canlı videoyu gösterin.
Kayıttan yürütme
Kayıttan yürütme videosunu gösterin.
Canlı ve kayıttan yürütme
Canlı video ve kayıttan yürütme videosu gösterme arasında geçiş yapın.
Manuel tetikleyiciye izin ver
Bu vakanın manuel olarak ya da olaydan eyleme şeklinde tetiklenmesine izin vermek için bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı). Örneğin Kayıp çocuk vakayı sistem tarafından otomatik olarak tespit edilemez ve bu sebeple manuel olarak tetiklenmelidir.
Aynı kaynakta çok sayıda vakaya izin ver
Aynı kaynak üzerinde birden fazla kez tetikleyici bir olay meydana gelirken çok sayıda vakanın oluşturulmasına izin vermek için bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı).
Otomatik kapatma
Bir vakanın sorumluluğunu belirli bir zamanda kimsenin almaması halinde sistemin vakayı otomatik olarak kapatmasını istiyorsanız bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı). Bir vaka, Otomatik kapatma seçeneği açıkken tetiklendiğinde başlangıç durumu Yeni (Kapalı - Beklemede) olarak ayarlanır.

Cevap verme ve çözüm süresi

Verilen maksimum cevap verme süresi
Bu tür vakaları Yeni durumundan bir başka duruma geçirmek için maksimum süreyi gün, saat, dakika ya da saniye cinsinden belirlemek için bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı).
Zamana uyulmadığında bildirim gönder
Maksimum cevap verme süresine uyulmadığında vaka alıcılarının denetçisine, vaka alıcılarına ya da denetçiye ve vaka alıcılarına bildirim göndermek için bu seçeneği seçin. Bu bildirimler, bildirim tepsisi üzerinden alınır.
Verilen minimum çözüm süresi
Bu tür vakaları başlangıç yanıtından Çözüldü durumuna geçirmek için minimum süreyi gün, saat, dakika ya da saniye cinsinden belirlemek için bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı).
Zamana uyulmadığında bildirim gönder
Minimum çözüm süresine uyulmadığında vaka alıcılarının denetçisine, vaka alıcılarına ya da denetçiye ve vaka alıcılarına bildirim göndermek için bu seçeneği seçin. Bu bildirimler, bildirim tepsisi üzerinden alınır.
Verilen maksimum çözüm süresi
Bu tür vakaları başlangıç yanıtından Çözüldü durumuna geçirmek için maksimum süreyi gün, saat, dakika ya da saniye cinsinden belirlemek için bu seçeneği açın (varsayılan = kapalı).
Zamana uyulmadığında bildirim gönder
Maksimum çözüm süresine uyulmadığında vaka alıcılarının denetçisine, vaka alıcılarına ya da denetçiye ve vaka alıcılarına bildirim göndermek için bu seçeneği seçin. Bu bildirimler, bildirim tepsisi üzerinden alınır.
Not: Verilen maksimum cevap verme süresi, Verilen minimum cevap verme süresi ve Verilen maksimum çözüm süresi bağımsız değerlerdir.
Herhangi bir cevap verme ve çözüm süresi özelliği açıldığında:
  • Verilen süreye uyulmadı olayları vaka faaliyetleri ile birlikte girilir.
  • Verilen süreye uyulmadı kriterleri, bir vaka raporu oluşturulurken vakaları filtrelemek için kullanılabilir.
  • Verilen süreye uyulmadı olayı TTR olayını bekle iş akışı faaliyetini tetiklemek için kullanılabilir.