Vaka tetikleyicileri nedir? - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Bir vaka tetikleyici, vakaları otomatik olarak tespit etmek ve tetiklemek için Genetec Mission Control™ Kural Altyapısı tarafından uygulanan bir kural dizisidir. Kural Altyapısı bir vakanın tetiklenmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için sistemde özel olay kombinasyonları (tür, zaman, bağıntı ve sıklık) arar.

Vaka tetikleyicisi şu ifadelerle tanımlanır:
 • Her vaka tetikleyicisi bir vaka türünü betimler (tüm vaka türlerinin bir tetikleyicisi yoktur çünkü tüm vakalar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilemez).
 • Her vaka tetikleyicisi bir olay niteleyici kurallar dizisi tarafından tanımlanır.
 • Her olay niteleyici kural, bir ya da birçok olay niteleyici tarafından tanımlanır.
 • Her olay niteleyici bir olay türü ve olay kaynağı tarafından tanımlanır.
 • Şu olay bağıntı kısıtlamalarını bir olay niteleyici kurala ekleyebilirsiniz:
  Meydana gelme
  Kuralda tanımlanan olayların n kez meydana gelmesi gerekir. Niteleyici herhangi bir olayın meydana gelmesi, toplam olay meydana gelme sayısına etki eder.
  Aralık
  Bir kısıtlama şu yollarla uygulanabilir:
  • Meydana gelme kısıtlaması ile birlikte kullanıldığında, nitelikli olayların gerçekleşmesi gereken n meydana gelmenin zaman aralığını tanımlayabilirsiniz.
  • Meydana gelme kısıtlaması olmaksızın kullanıldığında, önceki bir kuralın ve güncel kuralın yerine getirilmesi arasında geçen maksimum süreyi tanımlayabilirsiniz. Bu durum, yalnızca önceki kurallardan biri Aralık kısıtlamasını kullanmadığında uygulanabilir. Önceki bir kural, önceki kuralı yerine getiren bir olay belirtilerek, Aralık kısıtlaması üzerinden güncel bir kurala bağlıdır (örneğin: “<event> sonrasında <x> saniyeden daha az”). Aralık kısıtlaması devre dışı bırakılırsa bu geçersizdir.
  Olay filtreleme
  İki adet olay bağıntı kısıtlaması mevcuttur:
  Kaynakta başka hiçbir olay oluşmaz
  Belirlenen zaman aralığında aynı kaynakta, kuralda belirlenen niteleyici olaylardan başka olay meydana gelemez. Örneğin, olay niteleyici, A Kapısında erişim izni verildi olayı 30 saniye bitmeden önce A Kapısında erişim reddedildi durumunun kaynakta başka bir olay meydana gelmeksizin 30 saniye içerisinde üç kez meydana gelmesi gerektiğini belirtiyorsa meydana gelme sayacını sıfırlar. Buna karşın, B Kapısında erişim izni verildi olayının meydana gelmesinin bir etkisi yoktur.
  Bu belirli olaylar kaynakta meydana gelebilir
  Belirlenen zaman aralığında aynı kaynakta, kuralda ve burada listelenen özel kurallarda belirlenenlerden başka niteleyici olay meydana gelemez.
  Kuralda belirlenen niteleyici olaylar farklı kaynaklardansa, olay filtreleri uygulanırken göz önünde bulundurulacak olan, son niteleyici olayın kaynağıdır.