İzleme görevi ve Vaka izleme görevi arasındaki farklar - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Vakaları izlemek için hem İzleme hem de Vaka izleme görevleri kullanılabilir. Yalnızca tek ekran kullanıyorsanız, İzleme görevi en iyi seçenektir. Security Desk ile birden fazla ekran kullanıyorsanız (önerilen sayı dörttür) Vaka izleme görevinin kullanılması önerilir.

Bir vaka tetiklendiğinde vakanın davranışı ve bununla yapabilecekleriniz, iki görevde de birebir aynıdır. Bu iki görev arasındaki farklılıklar, görevlerin belirli çalışma alanı düzenlerinde meydana gelir. Sonraki tablo bu farklılıkları listeler.

  İzleme görevi Vaka izleme görevi
Ne zaman kullanılır? Security Desk iş istasyonunuz tarafından yalnızca bir ekran kontrol edilir, dolayısıyla harita ile videoyu her zaman yan yana görüntülemeniz gerekir. Security Desk iş istasyonunuz tarafından birden fazla ekran kontrol edilebilir.
Çoklu görev örnekleri Destekleniyor. Destekleniyor.
Vaka listesi Desteklenmiyor. Destekleniyor.
Harita görünümü Harita görünümü kutucukların yerini değiştirir ve vakaları gösteremez. Harita tek başına ya da vaka listesi ve pano ile birlikte gösterilebilir.
Harita üzerindeki vakalar Vakalar yalnızca kutucuklarda, tek seferde tek vaka şeklinde gösterilir. Tüm vakalar harita üzerinde eş zamanlı olarak gösterilir.
Vakayı tüm monitörlere yay Desteklenmiyor. Vaka listesi, harita ve panonun tamamı görevin çok sayıda örneği kullanılarak ve düzen değiştirerek farklı ekranlarda gösterilebilir.
Videoyu ve haritayı yan yana görme Yalnızca vakayı gösteren kutucuk açılmamışsa. Videoyu harita üzerindeki bir kutucuk baloncuğunda gösterir.