Vaka durumlarını değiştirme - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Genetec Mission Control™ vaka sorumlusu olarak vaka durumunu değiştirerek vaka durumunuzu diğer kullanıcılara gösterebilirsiniz.

Başlamadan önce

Vaka başka bir kullanıcıya aitse, durumunu değiştirebilmek için öncelikle vakanın sorumluluğunu almalısınız. Vakanın sorumlusu yoksa, bir vaka durumunu değiştirmek sizi otomatik olarak vakanın sorumlusu yapar.

Yordam

 1. Vaka izleme görevinde şunlardan birini yapın:
  • Listedeki bir vaka üzerinde sağ tıklayın.
  • Haritadaki bir vaka üzerinde sağ tıklayın.
  • Vaka seçilmişse, panonun alt tarafındaki Eylemler () düğmesine tıklayın.
 2. Bağlamsal menüde Durumu şöyle değiştir... üzerine tıklayın.
 3. Listedeki durumlardan birini seçin.
  Önceden tanımlanmış vaka durumları şunlardır:
  Yeni
  Vaka henüz tetiklenmiş ve hiçbir faaliyet kaydedilmemiştir. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa yeni bir vakayı Devam ediyor ya da Kapandı olarak değiştirebilirsiniz.
  Devam ediyor
  Bu vaka için eylemler gerçekleştirilmektedir. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa bir vakayı Devam ediyor durumundan herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.
  Beklemede
  Vaka duraklatılmıştır. Bunu, örneğin daha yüksek önceliğe sahip bir vakanın dikkatinizi çekmesi gerekiyorsa ya da prosedürde ilerlemek için harici bilgi bekliyorsanız yapabilirsiniz. Bir vakanın durumunu Beklemede olarak değiştirirken vakayı ne kadar süre duraklatmak istediğinizi belirtin ve Uygula üzerine tıklayın. Bekleme süresi sona erdiği anda vaka olası durumuna geri döner. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa bir vakayı Beklemede durumundan herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.
  Çözüldü
  Olay çözülmüştür ve kapatılmaya hazırdır. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa, bir vakayı Çözüldü durumuna ayarlamadan önce standart işletim prosedüründeki (SOP) tüm adımları tamamlamanız gerekir. Vakayı Çözüldü durumundan başka herhangi bir duruma değiştirebilirsiniz.

  Vakaları SOP’deki tüm adımları tamamlamadan kapatmak için Vakayı eksik SOP’lerle zorla çözme ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.

  Kapandı
  Bu vaka için yapılması gereken her şey yapılmıştır. Varsayılan ayarlar kullanılıyorsa, bir vakayı kapatmadan önce onu çözmeniz gerekir. Bir vaka kapatıldıktan sonra üzerinde başka değişiklik gerçekleştiremezsiniz. Kapatılmış bir vaka Vaka izleme görevinden kaldırılır ancak denetleme, soruşturma ve analiz için tüm bilgi sistemde mevcut olarak kalır.

  Çözülmemiş vakaları kapatmak için Çözülmemiş vakaları zorla kapatma ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.

 4. Durumu Çözüldü olarak değiştirmeye hazırsanız ancak tüm SOP adımları tamamlanmamışsa şunlardan birine tıklayın:
  SOP’yi tamamla ve çöz
  Vaka durumunu değiştirmeden önce kalan adımları tamamlar. Sistem yapılandırmanıza ve vaka türünüze bağlı olarak bunu yapma ayrıcalığına sahip olmayabilirsiniz.
  Çöz
  Vaka durumunu adımları tamamlamadan çözer. Sistem yapılandırmanıza ve vaka türüne bağlı olarak bunu yapma ayrıcalığına sahip olmayabilirsiniz.
  İptal
  Güncel durumunda kalır.