Onay anımsatıcılarını ayarlama: Genetec Mission Control™ - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Hiçbir vakanın gözden kaçırılmaması için, tüm vaka alıcılarının bildirim tepsilerinde vakalar henüz kapatılmadıkça düzenli aralıklarla gösterilecek anımsatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bilmeniz gerekenler

Vaka izleme görevinde anımsatıcıları yapılandırmak için Vaka anımsatıcıları ekleme ayrıcalığınız olmalıdır. Vaka başına yalnızca bir anımsatıcı eklenebilir. Bir vaka için halihazırda bir anımsatıcı yapılandırılmışsa, Anımsatıcıları değiştirme/silme ayrıcalığınız olması halinde anımsatıcıyı değiştirebilir ya da kaldırabilirsiniz. Anımsatıcılar ayrıca vaka iş akışı içinde de yapılandırılabilir, dolayısıyla anımsatıcılar insan müdahalesi olmaksızın her zaman aynı koşullar altında eklenir. Bir anımsatıcı yapılandırılmış vakalar vaka listesinde bir zil () simgesiyle işaretlenir.

Yordam

Bir vakaya bir anımsatıcı eklemek için:

 1. Vaka izleme görevinde bir vakaya sağ tıklayın ve sonra Bir anımsatıcı ekle üzerine tıklayın.
  Vakanın sorumlusu başka biriyse öncelikle vakanın sorumluluğunu almalısınız.
  Anımsatıcıyı yapılandırmak için iletişim kutusu açılır.

 2. İstenen anımsatıcı ayarlarını yapılandırın ve Kaydet üzerine tıklayın.
  Yinelenme
  Anımsatıcı bildiriminin vakanın süresi boyunca ne zaman ve ne sıklıkla gösterileceğidir. Şunlardan birini seçin:
  Bir kez
  Belirlenen zamanda bir kezdir.
  Her dakika
  Her dakika.
  Saat başı
  Her saatin belirlenmiş bir dakikasında.
  Günlük
  Her gün belirlenmiş bir saatte.
  Haftalık
  Her hafta belirlenmiş bir gün ve saatte.
  Başlangıçta
  Derhal.
  Aralık
  Anımsatıcının oluşturulduğu andan itibaren günlük, saatlik ve dakikalık düzenli zaman aralıklarında.
  Belirli bir mesaj göster
  Vaka anımsatıcı ile gösterilecek metin mesajıdır.
  Vakayı tetikle
  Anımsatıcının gösterildiği her seferde tetiklenecek vaka türüdür.
  Vaka panosuna bir Anımsatıcı bölümü eklenir.

Bir vaka anımsatıcısını değiştirmek ya da silmek için:

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Bir vakaya sağ tıklayın ve sonra Anımsatıcıyı değiştir veya Anımsatıcıyı sil üzerine tıklayın.
  • Panoda Anımsatıcıbölümünün yanındaki üç dikey noktaya tıklayın ve sonra Anımsatıcıyı değiştir veya Anımsatıcıyı sil üzerine tıklayın.

Sonuçlar

Vakanın bir sorumlusu yoksa bir anımsatıcı ekledikten sonra otomatik olarak vakanın sorumlusu olursunuz.

Örnek

Bir kapı arızası vakanız varsa ve onarımı birkaç gün sürecekse kendinize bakım personelinden her gün durum raporu beklediğinizi hatırlatmak için bir kapı inceleme vakayı tetikleyen günlük bir anımsatıcı ayarlayabilirsiniz. Her gün saat 15.00’te bir anımsatıcı tetikleyen kapı inceleme vakasını ayarlayabilirsiniz. Bakım personelinden raporu aldığınızda kapı inceleme vakasını kapatabilirsiniz. Kapı onarıldığında günlük kapı inceleme anımsatıcılarını sona erdirerek kapı arızası vakasını kapatabilirsiniz.