Sertifikaları ayrı bir RabbitMQ sunucusundan kopyalama - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

RabbitMQ Incident Manager rolüyle aynı sunucuda dağıtılmadıysa, RabbitMQ yazılımını yükledikten veya güncelledikten sonra bir sertifikayı RabbitMQ sunucusundan Incident Manager rolünü barındıran sunucuya kopyalamanız gerekir.

Başlamadan önce

RabbitMQ yazılımını Incident Manager rolünden ayrı bir sunucuya yükleyin veya güncelleyin. Bk. Genetec Mission Control™ yükleme.

Yordam

  1. Incident Manager rolüne barındırma hizmeti veren sunucu üzerinde şu klasörü oluşturun: C:\Program Files (x86)\Genetec\RabbitMQ.
  2. RabbitMQ’nun yüklü olduğu sunucuda C:\Program Files (x86)\Genetec\RabbitMQ klasörüne gidin ve Cert.pem denen sertifikayı kopyalayın.
  3. Incident Manager rölünün bulunduğu sunucudaC:\Program Files (x86)\Genetec\RabbitMQ klasörüne gidin ve Cert.pem sertifikasını yapıştırın.
  4. Adım 2-3’ü, RabbitMQ’nun Incident Manager rolünden ayrı olarak yüklü olduğu her sunucu için tekrarlayın.
    Önemli: Ayrı RabbitMQ sunucularından çok sayıda sertifika kopyalıyorsanız bunları yeniden adlandırmanız gerekir. Örneğin, Cert_server1.pem ve Cert_server2.pem. Yeniden adlandırılan sertifikalar CA veya KEY içermemelidir.
  5. Incident Manager rolünü yeniden başlatın.
  6. Incident Manager rolüne ikincil bir sunucu atanmışsa, aynı ikincil sunucu üzerinde de tekrar edin.