Ortak vakalar Genetec Mission Control™ içinde nasıl çalışır? - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Ortak vaka, çözmek için çok sayıda ekibin ortaklaşa çalışmasını gerektiren bir vaka türüdür. Her ekibin, alt vakalar tarafından temsil edilen ve izlemesi gereken belirli görevleri vardır. Ortak vaka, tüm alt vakaların çözülmesiyle çözülür.

Amaç

Ortak vakalarla, denetleyen kullanıcı cevap veren kişilerden oluşan çok sayıda ekibin ortak eforlarını, bu ekiplerin her birini ayrı ayrı izlemek zorunda kalmadan izleyebilir. Her ekip, diğer ekiplerin yaptıkları ile dikkat dağınıklığı yaşamaksızın kendi SOP’lerini uygulayabilir. Yalnızca denetçi tüm duruma genel bakışa sahiptir. Bir ortak vaka tetiklendiğinde, eklenen tüm alt vakalar tetiklenir ve ilgili Genetec Mission Control™ operatörlerine gönderilir.

Bir hava limanındaki uçak pistinde çıkan bir yangın buna tipik olarak örnek verilebilir. Bu tür bir durum, itfaiyeciler (acil durum hizmetleri) ve güvenlik personeli de dahil olmak üzere birçok müdahale ekibi gerektirir. İtfaiye ekibi yangını söndürmekle yükümlüyken, güvenlik ekibi de çevre güvenliği oluşturmak ve uçaklar ile yolculara daha güvenli yerlere yönlendirmekle yükümlüdür. Genetec Mission Control™ yöneticisi olarak, Uçak pistinde yangın için bir ortak vaka oluşturabilirsiniz: itfaiyecilerin faaliyetlerini izlemek için bir operatör ekibine bir alt vaka, güvenlik ekibinin faaliyetlerini izlemek için bir başka operatör ekibine ise bir başka alt vaka. Vaka çözüldüğünde, vaka kayıtları her bir ekibin performansını değerlendirmek ve iyileştirme önerilerinde bulunmak üzere analiz edilebilir.

Ortak vaka ve alt vakalar arasındaki senkronizasyon

Sistem, durumu ve ortak vakanın ve alt vakaların rengini şu kurallara göre senkronize eder.
  • Ortak vakanın durumunu S1’e değiştirmek, kapatılan vakalar hariç olmak üzere, alt vakaların durumunu da S1’e değiştirir.
  • Alt vakalardan birinin durumunu Yeni durumundan herhangi bir duruma değiştirmek ortak vakanın durumunu Devam ediyor durumuna değiştirir.
  • Kapatılmamış tüm vakaların durumu S1’e değiştirilirse, ortak vakanın durumu da S1’e değişir.
  • Ortak vakadaki bir sütunun rengini değiştirmek, alt vakaların sütun rengini de değiştirir.

Denetçileri gönderme modu

Ortak vakalar sıradan vakalar gibi herkese ya da belirli kullanıcılara gönderilebilir. Ortak vakalar için harici bir Denetçileri gönderme modu da mevcuttur. Denetçileri gönderme modu seçildiğinde, ortak vakayı Vaka izleme görevinde yalnızca alt vakaların alıcılarının vaka denetçileri olarak yapılandırılmış kullanıcılar görebilir. Alt vaka alıcıları yalnızca kendilerine yönelik alt vakaları görebilir (daha az dikkat dağınıklığı) ve denetçiler alt vakaları vaka listelerinde görmez (daha az karışıklık).

Vakaya göz atma

Vaka izleme görevinde, bir denetçi Vaka izleme bölümü altında bulunan panodaki ortak vakaya hangi alt vakaların eklendiğini görebilir.

Ortak vaka ve alt vakalar arasında gezinme düğmelerine tıklayarak gezinebilirsiniz ( ve ).

Vaka raporu görevinde, panoda bulunan Alt vakalar bölümündeki ilgili bağlantıya tıklayarak ortak vakadan bir alt vakaya kadar göz atabilirsiniz. Genel bakış bölümündeki Ortak bağlantısına tıklayarak, bir alt vakadan, bunun ilgili ortak vakalarına kadar göz atabilirsiniz.