Genetec Mission Control™ vakalarını dışa aktarma - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Bir vakayı diğer taraflarla paylaşmak için, bir vakayla ilişkili tüm ayrıntıları ve eklenen varlıkları bir klasöre (ya da zip dosyasına) dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarma, vakaları gösteren herhangi bir Security Desk görevinden yapılabilir.

Bilmeniz gerekenler

Dışa aktarılan vakalar, anlık görüntülerinizin ve dışa aktarılan video dosyalarınızın da depolandığı Kasada depolanır. Kasanın nasıl yapılandırılacağına dair bilgi için, bk. Security Desk Kullanıcı Kılavuzu.

Yordam

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Vaka izleme veya Vaka raporu görevinde listedeki ya da haritadaki bir vakaya sağ tıklayın ve sonra Vakayı dışa aktarüzerine tıklayın.
  • Vaka izleme veya Vaka raporu görevinde listedeki ya da haritadaki bir vakaya sağ tıklayın ve sonra panoda Eylemler () ile Vakayı dışa aktar üzerine tıklayın.
  • İzleme görevinde vakayı gösteren bir kutucukta tıklayın ve sonra panoda Eylemler () ile Vakayı dışa aktar üzerine tıklayın.
  Vakayı dışa aktar iletişim kutusu açılır.

 2. Dışa aktarma ayarlarını yapılandırın.
  Klasör
  Vaka dışa aktarma klasörünün adıdır. Bu klasör vakayla ilgili tüm belgeleri içerir (PDF, XML, video dizileri, anlık görüntüler vb.). Klasör adı varsayılan olarak, dosya adı vaka kimliğinin izlediği vaka türüdür.
  İlave dışa aktarma formatı
  Yok
  (Varsayılan) Panoda gösterilen tüm vaka ayrıntıları bir XML belgesine kaydedilir. XML belgesi üçüncü taraf uygulamalar tarafından veri madenciliği için kullanılır.
  PDF
  Vaka ayrıntıları hem XML belgesi hem de PDF belgesi olarak kaydedilir.
  HTML
  Vaka ayrıntıları hem XML belgesi hem de HTML belgesi olarak kaydedilir.
  Çıktıyı sıkıştır
  Vaka dışa aktarma klasörünü Kasaya bir zip dosyası olarak kaydeder (Varsayılan = Hayır).
  Ara dosyayı/dosyaları sil
  Dışa aktarma tamamlandıktan sonra dışa aktarma klasörünü ve içindeki her şeyi siler ve yalnızca zip dosyasını saklar (Varsayılan = Hayır).
  Dosyaları şifrele
  Zip dosyasını bir şifre ile korur (Varsayılan = Hayır). Zip dosyanız şifre korumalı ise vaka dışa aktarma klasörünü içeren bir dosyayı açtığınız her seferde bu şifreyi girmeniz gerekir.
  Güncel harita görünümünü dışa aktar
  Güncel harita görünümünün bir anlık görüntüsünü (JPG) vaka dışa aktarma klasörüne ekler (Varsayılan = Evet). Bu seçenek, dışa aktarmanın İzleme görevinden yapılması durumunda mevcut değildir.
  Olay anlık görüntülerini dışa aktar
  Vakaya bağlı olan tüm olaylarla ilgili her kameranın bir anlık görüntüsünü (JPG) ekler (Varsayılan = Evet). Anlık görüntüler olayın meydana geldiği anda alınır. Bağlı bir olay, vakayı tetikleyen olay ya da olaya vaka iş akışı üzerinden toplu hale getirilen herhangi bir olay olabilir.
  Toplu olaylar için videoyu dışa aktar
  Vakaya toplu hale getirilen olaylara eklenmiş kameralardan alınan videoları dışa aktarır (Varsayılan = Evet). Şu seçenekleri yapılandırabilirsiniz:
  Kayıttan yürütme ofseti
  Bir olayı bir kutucuk içinde görüntülediğinizde, bu değer olay olmadan önce videonun kaç saniyesinin oynatıldığını belirler. Varsayılan kayıttan yürütme ofset değeri 60 saniyedir. Değeri 0 ila 120 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz
  Süre
  Bu değer dışa aktarılan videonun uzunluğunu belirler.
  Dosya formatı
  Dışa aktarma için istenen dosya formatını belirleyin.
  İlgili videoları dışa aktar
  Bu seçenek, vakaya doğrudan eklenmiş kameralar varsa belirir (Varsayılan = Evet). Eklenen her video dizisinin tarihini, zamanını ve süresini ayarlayabilirsiniz. Kontroller videoyu dışa aktardığınızda da aynıdır. Daha fazla bilgi için bk. Security Desk Kullanıcı Kılavuzu.
 3. Dışa aktar üzerine tıklayın.

Sonuçlar

Bir vaka dışa aktarma paketi (klasör ya da zip dosyası) Kasaya eklenir.

Örnek

Daha fazlasını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Video başlıklarını mevcut olan dillerden birinde açmak için Başlıklar (CC) simgesine tıklayın. Internet Explorer kullanılıyorsa video gösterilemeyebilir. Bunu düzeltmek için Uyumluluk görünümü ayarlarını açın ve Kurum içi ağ sitelerini uyumluluk görünümünde göster seçeneğini kaldırın.

Not: Videolarımızı güncel tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza karşın, bu videoda sunulan bilgiler her yeni sürümle güncel olmayan hale gelmiş olabilir. Bu video ile ilgili bir hata bulursanız, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin