Sessiz modda Genetec Mission Control™ 2.11 yükleme - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Sessiz modda yükleme için Genetec Mission Control™ yükleme programı, MCInstaller.exe kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

Security Center sessiz yükleme komutu yığın dosyalarınızdaki Genetec Mission Control™ sessiz yükleme komutundan önce gerçekleştirilmelidir.

Yordam

Sessiz modda Genetec Mission Control™ 2.11 yüklemek için:

  1. Genetec Mission Control™ yükleme paketinden şu komut satırını yürütün:
    "MC Packages\MCInstaller.exe" /silent /ISFeatureInstall=<Features> [<LogOptions>]

    Daha fazla bilgi için bk. Sessiz yükleme komut söz dizimi: Genetec Mission Control™.

Sessiz modda Genetec Mission Control™ 2.11 yüklemesini kaldırmak için:

  1. Genetec Mission Control™ yükleme paketinden şu komut satırını yürütün:
    "MC Packages\MCInstaller.exe" /silent /remove