Sessiz yükleme komut söz dizimi: Genetec Mission Control™ - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Bir sessiz yükleme gerçekleştirirken, belirli program seçenekleri Genetec Mission Control™ Yükleyiciyi çalıştırmayı gerektirir.

Genetec Mission Control™ yükleyiciyi sessiz modda çalıştırma söz dizimi şudur:

"MC Packages\MCInstaller.exe" <installer_options>

Göreceğiniz sonraki tablo yükleyici seçeneklerini listeler.

Yükleyici seçeneği Açıklama
/ISFeatureInstall Yüklenecek özellikleri belirler.
Olası değerler (virgülle ayrılmış, boşluksuz) şunlardır:
 • Server (Genetec Mission Control™ özelliği)
 • RabbitMQ (RabbitMQ özelliği)
  Şunlarla uyum içinde kullanılmalıdır:
  • RABBITUSER=<username>
  • RABBITPWD=<password>
  • CONFIRMPWD=<password>
  Bu üç seçenek komut dizisi üzerinde herhangi bir sıraya konabilir.
ÖRNEKLER:
 • /ISFeatureInstall=Server
 • /ISFeatureInstall=RabbitMQ RABBITUSER=Admin RABBITPWD=sEcReT CONFIRMPWD=sEcReT
 • /ISFeatureInstall=Server,RabbitMQ RABBITUSER=Admin RABBITPWD=sEcReT CONFIRMPWD=sEcReT
 • /ISFeatureInstall=RabbitMQ,Server RABBITPWD=sEcReT CONFIRMPWD=sEcReT RABBITUSER=Admin
YANLIŞ SÖZDİZİMİ ÖRNEĞİ:
 • /ISFeatureInstall=RabbitMQ RABBITUSER=Admin RABBITPWD=sEcReT CONFIRMPWD=sEcReT, Server

  RabbitMQ ve Server hemen /ISFeatureInstall ardından gelmelidir.

/silent Genetec Mission Control™ yükleyiciyi kullanıcı etkileşimi olmaksızın sessiz modda çalıştırmaya ayarlar.
/debuglog<FilePath> Hata ayıklama kayıt dosyası oluşturulmasını sağlar ve klasör yolunu belirler.
Not: <FilePath> içinde belirlenen klasör yolu bulunmalıdır. Yükleyici bunu oluşturmayacaktır.

ÖRNEK: /debuglog"C:\DebugLog.log"

/log<FolderPath> Kayıt dosyalarının oluşturulmasını sağlar ve klasör yolunu belirler.
Not: <FolderPath> mevcut olmalıdır. Yükleyici bunu oluşturmayacaktır.

ÖRNEK: /log"C:\MyLogFiles\"

/remove Yüklenmiş özellikleri kaldırır.