Genetec Mission Control™ profilleri hakkında - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Genetec Mission Control™ dahilindeki bir profil, etkin vakaların sistemde halihazırda oturum açmış operatörler arasında yeterli şekilde dağıtılmasını sağlamak için kullanılan bir vaka filtresidir. Vakaları türe ve meydana gelme konumuna göre filtreler.

Profiller nasıl çalışır

Profiller sistem, denetçi ya da operatörlerin kendileri tarafından atanabilir (Profil atamasını değiştir ayrıcalıkları varsa). Bir profil bir operatöre yalnızca, operatör profil için izin verilen kullanıcı olarak yapılandırıldığında ve sisteme Security Desk üzerinden bağlandığında atanabilir.

Operatörler yalnızca kendilerine gönderilen vakaları görebilir. Bu durum bir vaka türünün alıcıları oldukları için ya da biri vakayı onlara ilettiği veya transfer ettiği için geçerlidir.

Bir profil bir operatöre atandığında, sistem profil tarafından nitelendirilmemiş tüm vakaları (vaka türlerine ve meydana gelme konuları baz alınarak) operatörün görüş alanında gizler. Bu operatöre elindeki görevlere daha iyi odaklanma olanağı sağlar. Bir operatöre birden fazla profil atanmışsa, operatör atanan tüm profillerin birleştirilmiş sonuçlarını görür.

Sistemin bir operatörden sorumluluğunu aldığı vakaları gizlemeyeceğini ve bir operatörün kendisine bir profil atamasının bir sonucu olarak gönderilmemiş bir vakayı asla göremeyeceğini unutmayın.

Şu senaryoyu göz önüne alın:
 • Paul bir operatör ve A, B ile C vaka türlerinin alıcısı.
 • Paul Security Desk üzerinden oturum açtı ve Vaka izleme görevi açık.
 • Mary bir operatör ve B, C ile D vaka türlerinin alıcısı.
 • Mary sistemde oturum açmamış durumda.
 • Sistemde A, B, C ve D türünde aktif vakalar mevcut.
 • Profil A’, A türü vakaları filtreler ve Herkes izin verilen kullanıcıdır.
 • Profil B’, B türü vakaları filtreler ve Herkes izin verilen kullanıcıdır.
 • Profil C’, C türü vakaları filtreler ve yalnızca Mary izin verilen kullanıcıdır.
 • Profil D’, D türü vakaları filtreler ve yalnızca Paul ve Mary izin verilen kullanıcılardır.
Aşağıdaki ifadeler ve eylem sonuçları sistemin tutumunu betimler.
 • Paul’e herhangi bir profil atanmadan önce, Paul sitemdeki A,B ve C türü vakaları görebiliyor, ancak D türü vakaları göremiyordu.
 • Profil A’ Paul’e atandı Paul sistemde yalnızca A türü vakaları görebilir.
 • Profil B’ Paul’e atandı Paul sistemde hem A hem de B türü vakaları görebilir.
 • Profil C’ Paul’e atanamaz çünkü Paul Profil C’ için bir izin verilen kullanıcı değil.
 • Profil D’ Paul’e atandı → Fark etmez, çünkü Paul D türü vakaların bir alıcısı değil.
 • Mary’ye hiçbir profil atanamaz çünkü Mary henüz oturum açmadı.
 • Mary Security Desk üzerinden oturum açtı → Artık Mary’ye profiller atanabilir.
 • Mary Vaka izleme görevini açıyor ve D türü bir vakayı Paul’e gönderiyor → Paul iletilen D türü vakayı görür çünkü Profil D’ Paul’e atanmış durumda.