Vaka raporu görevine genel bakış - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

İlgili faaliyetleri aramak ve gözden geçirmek, belirli kriterlere göre raporlar oluşturmak ve vaka ayrıntılarını ilgili tüm bulgularla birlikte dışa aktarmak için Vaka raporu görevini kullanın.

Not: Vaka görevini Vaka raporu göreviyle karıştırmayın. Vaka görevi Security Center vakaları içindir, Vaka raporu görevi ise Genetec Mission Control™ vakaları içindir. Bu bölüm Vaka raporu görevini açıklar.

Aşağıdaki şekil bir Vaka raporu görevini oluşturulmuş bir rapor örneği ile birlikte gösterir.

Vaka raporu filtreleri

Göreceğiniz sonraki filtreleri kullanarak Vaka raporu sayfasından vaka raporları oluşturabilirsiniz.
Vaka Kimliği
Belirli vaka kimliğidir.
Vaka türü
Vaka türleri ve kategorileridir.
Durum
Vaka durumlarıdır.
Konum
Vakaların oluştuğu yerlerdir (bölgelerdir).
Öncelik
Vaka öncelikleridir.
Tetikleyici zamanı
Vaka tetikleyici zaman aralığıdır. Bağıl ya da mutlak bir zaman aralığı ayarlayabilirsiniz.
Sahip
Vaka sorumlusudur. Vaka kapatılmışsa onu kapatan kullanıcıdır.
Açıklama
Vaka açıklama alanında belirli bir metin araması yapın.
Cevap verme süresi
Vakaya cevap vermek için geçen sürenin uzunluğudur (Yeni durumundan başka bir duruma geçiş). Gün, saat, dakika ve saniye cinsinden bir üst ve alt sınır belirtebilirsiniz.

Söz konusu vaka türü için maksimum cevap verme süresini aşan vakaları belirlemek için Verilen süreye uyulmadı altındaki Vaka için maksimum süre seçeneğini kullanın.

Çözüm süresi
Vakayı çözmek için geçen sürenin uzunluğudur (Vakaya verilen ilk cevaptan en son Çözüldü şeklindeki durum değişikliğine kadar). Gün, saat, dakika ve saniye cinsinden bir üst ve alt sınır belirtebilirsiniz.

Verilen süreye uyulmadı altında:

  • Söz konusu vaka türü için minimum ya da maksimum çözüm süresine ulaşamayan vakaları belirlemek için Vaka için minimum süre ve Vaka için maksimum süre seçeneklerini kullanın.
  • Bir ya da daha fazla dinamik standart işletim prosedürü adımı için minimum ya da maksimum çözüm süresine ulaşmamış vakaları belirlemek için, Dinamik prosedür adımı için minimum süre ve Dinamik prosedür adımı için maksimum süre seçeneklerini kullanın.
Test moduna ayarlanan vakaları dahil edin
Test moduna ayarlanmış vakaları sonuçlara eklemek için açın.
Kişiselleştirilmiş alanlar
Aramayı vaka için önceden tanımlanmış bir kişiselleştirilmiş alan ile kısıtlayın. Kişiselleştirilmiş alanlar özel bir plugin üzerinden tanımlanırsa kullanılabilir.

Vaka raporu sütunları

Göreceğiniz sonraki sütunlar vaka raporu için mevcuttur.
Vaka Kimliği
Her vakaya atanan benzersiz kimliktir.
Vaka
Vaka türü adıdır.
Öncelik
Vaka önceliğidir.
Durum
Vaka durumudur.
Tetikleyici zamanı
Vakanın Genetec Mission Control™ içinde tetiklendiği zamandır.
Konum
Vakanın meydana geldiği konumdur (bölgedir).
Açıklama
Vaka açıklamasıdır.
Harici Kimlik
Vakayı harici bir sisteme bağlayan kimliktir.
Kategori
Vaka kategorisi adıdır.
İzleyen
Vakayı izleyen kullanıcıdır. Vakayı birden fazla kullanıcının izlemesi halinde, bu kullanıcıların yerine kullanıcı sayısı gösterilir.
Cevap verme süresi
Yeni durumundan başka bir duruma geçme süresinin uzunluğudur.
Çözüm süresi
Vakaya verilen ilk cevaptan en son Çözüldü şeklindeki durum değişikliğine kadar geçen sürenin uzunluğudur.
Not: Bir vakayı Çözüldü > Devam ediyor > Çözüldü, durumlarından kaldırmak, önceki Çözüldü durumunda harcanan sürenin de dahil edilmesi için çözüm süresini günceller.
Alıcılar
Bir vakanın gönderildiği kullanıcılar ve kullanıcı gruplarıdır.
Sahip
Vaka sorumlusu (kullanıcı) adıdır.
Verilen cevap verme süresi
Söz konusu vaka türü için maksimum cevap verme süresidir. Bu sütunun görülmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Verilen minimum çözüm süresi
Söz konusu vaka türü için minimum çözüm süresidir. Bu sütunun görülmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Verilen maksimum çözüm süresi
Söz konusu vaka türü için maksimum çözüm süresidir. Bu sütunun görülmesi için TTR Ölçüler ayrıcalığı gereklidir.
Son olay
Vakaya toplanmış son olaydır.
Son olay zamanı
Vakaya toplanmış son olayın meydana gelme zamanıdır.
Enlem
Vakanın haritada coğrafi olarak tanımlanan tam enlemidir.
Boylam
Vakanın haritada coğrafi olarak tanımlanan tam boylamıdır.
Cevap verme süresi (gruplandırılmış)
Cevap verme süresi zaman aralıklarına bölünmüştür (1-10 sn, 10-60 sn vb).
Çözüm süresi (gruplandırılmış)
Çözüm süresi zaman aralıklarına bölünmüştür (10-60 sn, 1-10 sn vb).

Daha fazlasını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Video başlıklarını mevcut olan dillerden birinde açmak için Başlıklar (CC) simgesine tıklayın. Internet Explorer kullanılıyorsa video gösterilemeyebilir. Bunu düzeltmek için Uyumluluk görünümü ayarlarını açın ve Kurum içi ağ sitelerini uyumluluk görünümünde göster seçeneğini kaldırın.

Not: Videolarımızı güncel tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza karşın, bu videoda sunulan bilgiler her yeni sürümle güncel olmayan hale gelmiş olabilir. Bu video ile ilgili bir hata bulursanız, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin