RabbitMQ için failover’ı yapılandırma - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Yüksek erişilebilirlik için öncelikle ana düğüme (birincil sunucu) ve ikincil düğüme (ikincil sunucu) sahip bir RabbitMQ kümesi yapılandırmanız gerekir. Bir çalışma kümesi oluşturulduktan sonra, düğümleri gösterebilirsiniz. Bu durum, ana düğümün kullanılamaz olduğu zamanlarda veri kaybı olmaması için ikincil düğüme ulaşılabilmesini sağlar.

Başlamadan önce

RabbitMQ’yu bir ana ve bir ikincil düğüm olmak üzere ayrı iki sunucuya yükleyin. Bk. Genetec Mission Control™ yükleme.

Bilmeniz gerekenler

RabbitMQ kümesindeki tüm sunucular aynı domain ve aynı LAN (yerel bölge ağı) üzerinde bulunmalıdır.

Yordam

 1. Bir RabbitMQ kümesi yapılandırın.
  1. erlang.cookie dosyasını ana düğümden ikincil düğüme kopyalayın.
   Bu dosya ana düğüm üzerinde iki konumda bulunur, ikincil düğüm üzerinde de aynı iki konuma kopyalanmalıdır:
   • C:\Windows\System32\config\systemprofile
   • %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%

    Usually C:\Users\<username>

  2. RabbitMQ hizmetini ikinci düğümde yeniden başlatın.
  3. RabbitMQ ana düğümünüzde RabbitMQ Komut İstemini açın ve şunu girin:
   C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-<version>\sbin\rabbitmqctl start_app

   <version>, RabbitMQ kurulum paketinizin sürüm numarası olduğunda geçerli olan durumdur.

  4. İkincil düğümde, RabbitMQ Komut İstemini açın ve şunu girin:
   C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-<version>\sbin\rabbitmqctl stop_app
   C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-<version>\sbin\rabbitmqctl join_cluster rabbit@<MasterNodeName>
   C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-<version>\sbin\rabbitmqctl start_app
   Not: <MasterNodeName> büyük küçük harf duyarlıdır.
   Bu, ikincil düğümü ana düğümü olan bir kümeye ekler.
 2. RabbitMQ ana ve ikincil düğümünü yansıtın.
  Ana ve ikincil düğümde, RabbitMQ Komut İstemini açın ve şunu girin:
  C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-<version>\sbin\rabbitmqctl set_policy ha-all "" "{""ha-mode"":""all""}"