Vaka özelliklerini değiştirme - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Genetec Mission Control™ vaka sorumlusu olarak, durum ilerledikçe vakanın açıklama, öncelik ve harici kimliği gibi özelliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Başlamadan önce

Vaka başka bir kullanıcıya aitse, özelliklerini değiştirebilmek için öncelikle vakanın sorumluluğunu almalısınız. Vakanın sorumlusu yoksa, bir özelliğini değiştirmek sizi otomatik olarak vakanın sorumlusu yapar.

Yordam

 1. Vaka izleme görevinde üzerinde çalışmak istediğiniz vaka üzerine tıklayın (listede ya da haritada).
  Vaka ayrıntıları pano dahilinde gösterilir.
 2. Genel bakış üzerine tıklayın.
 3. Panonun üst tarafında Düzenle () üzerine tıklayın.
  Üç alan düzenlenebilir.

 4. Açıklama alanına güncel durumu açıklayan bir metin girin.
  Bu alanı değiştirmek için Vaka açıklamasını değiştirme ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.
 5. Harici kimlik alanına bu vakayı harici bir sisteme bağlayan kimliği girin.
 6. Öncelik açılır listesinden yeni bir öncelik seçin.
  Bu alanı değiştirmek için Vaka önceliğini değiştirme ayrıcalığına sahip olmanız gerekir.
 7. Kaydet üzerine tıklayın.

Sonuçlar

Yaptığınız her değişiklik denetleme ve soruşturma amaçları için vaka faaliyeti kaydına eklenir.