Genetec Mission Control™ vaka - İş akışı sekmesi - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Vaka İş akışı sayfasında, sistemin bir vakanın özelliklerini nasıl değiştireceğini ve bunun sistemi kullanıcı eylemlerine, olaylara ve diğer vakalara otomatik bir yanıt olarak nasıl etkileyeceğini tanımlayabilirsiniz.

Akış şeması faaliyetlerini kullanarak bir akış şeması yapılandırır. Mevcut faaliyetler sonraki üç bölümde açıklanmıştır. Akış şemanızda bulunan hatalar İş akışı sayfasının alt tarafında hata mesajları ile bildirilir.

Vaka yönetimi faaliyetleri

Mevcut vaka yönetimi faaliyetleri şunlardır:
Olayı toplu hale getir
Olayı bekle faaliyetinden hemen sonra gelmelidir. Olayı bekle faaliyeti ile eşleşen olayı bu vakayla ilgili olay geçmişine ekleyin.
Açıklamayı değiştir
Vaka açıklamasını belirli bir metin ile değiştirin.
Vaka durumunu değiştir
Vakayı güncel durumunu dikkate almaksızın, belirlenen duruma zorla değiştirin.
Vaka türünü değiştir
Vaka türünü değiştirin. Faaliyet güncel iş akışını iptal eder ve yeni vaka türünü kullanarak yeni bir iş akışı başlatır.

Bu, iş akışındaki son faaliyet olmalıdır.

Not: Cevap verme süresine ve çözüm süresine uyulmayan olaylar yalnızca bir kez tetiklenebilir. Bu iş akışı faaliyetini kullanarak bir vaka türünü değiştirmek, bu olayların ikinci kez tetiklenmesine izin vermez.
Önceliği değiştir
Vaka önceliğini belirlenmiş bir önceliğe değiştirin.
Vakayı kapat
Vakayı belirlenmiş duruma ulaştığında kapatın. Vaka durumu ancak belirlenmiş gecikmeden sonra karşılaştırılır (varsayılan = 0 saniye). Vaka durumunun geri sayım esnasında değiştiği her seferde gecikmeyi sıfırlamak istiyorsanız Durum değişiminde gecikmeyi sıfırla seçeneğini seçin.

Bu, iş akışındaki son faaliyet olmalıdır.

Sütun rengi
Seçilen sütunların (ya da tüm satırın) arka plan rengini değiştirerek vakayı vaka listesinde vurgulayın. Vurgulamayı kaldırmak için, arka plan rengini tekrar varsayılana değiştirin.
Geciktir
İş akışını belirlenmiş bir süre için duraklatın.
Vaka Gönder
Vakayı seçili kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına gönderin. Şu seçeneklerden birini seçin:
İleri
Vakayı ilave alıcılara iletin.
Not: Bir vakanın iletilmesi, o vakanın sahipliğini değiştirmez.
Aktarım
Vakayı seçili alıcılara aktarın.
Not: Bir vakanın aktarılması, sahip vakayı vaka izleme listesinde artık göremiyorsa, o vakanın sahipliğini serbest bırakır.
Vakayı dışa aktar
Varsayılan ayarlara sahip vakayı belirlenmiş bir klasöre dışa aktarın.
Paralel görevler
Paralel görevlere bir düğüm ekleyin. Her paralel görev bir faaliyet, bir akış şeması ya da bir faaliyet dizisi olabilir. Paralel görevlerden biri tamamlandığı anda ya da tüm paralel görevler tamamlandığında düğümü çıkarabilirsiniz (Varsayılan).
DİKKAT:
Paralel bir görev sonsuz döngü içeriyorsa, Tüm kollar tamamlandığında çık seçeneğini seçmek bu faaliyetin vaka tamamlanana kadar devam etmesine neden olabilir.
Anımsatıcı
Çevrimiçi olan tüm vaka alıcılarının bildirim tepsisinde bir anımsatıcı gösterin.
Yinelenme
Anımsatıcı bildiriminin vakanın süresi boyunca ne zaman ve ne sıklıkla gösterileceğidir. Şunlardan birini seçin:
Her dakika
Her dakika.
Saat başı
Her saatin belirlenmiş bir dakikasında.
Günlük
Her gün belirlenmiş bir saatte.
Haftalık
Her hafta belirlenmiş bir gün ve saatte.
Başlangıçta
Derhal.
Aralık
Anımsatıcının oluşturulduğu andan itibaren günlük, saatlik ve dakikalık düzenli zaman aralıklarında.
Belirli bir mesaj göster
Vaka anımsatıcı ile gösterilecek metin mesajıdır.
Vakayı tetikle
Anımsatıcının gösterildiği her seferde tetiklenecek vaka türüdür.
Vakayı tetikle
Bir vakayı tetikler. Seçeneğe bağlı olarak bir yorum ve vakanın meydana geldiği bölgeyi dahil edebilirsiniz.
Dinamik prosedür adımlarını bekle
Bu vaka türünden bir dinamik prosedür adımının özel bir yanıt ile çözülmesi için bekle. Birkaç adım belirleyebilirsiniz. Bu faaliyet seçilen bu adımlardan birinin çözülmesini bekleyecektir.
Olay bekle
Bir olayın meydana gelmesini bekleyin. Şunları belirlemeniz gerekir:
Olay kategorisi
Security Centerveya herhangi bir kişiselleştirilmiş plugin (eğer yüklüyse).
Olay bekle
Beklediğiniz olaydır. Şunlardan birini seçin:
Herhangi bir olay
Kriterlerinize uyan tüm olaylar.
Bazıları hariç herhangi bir olay
Kriterlerinize uymayan olayların bir listesini belirlemeniz gerekir.
Belirli olaylar
Kriterlerinize uyan olayların bir listesini belirlemeniz gerekir.
Önceki olay
Beklediğiniz olaydan önce gelmesi gereken olaydır. Şunlardan birini seçin:
Fark etmez
Önceki bir olayı gerekmez.
Herhangi bir olay
Herhangi bir olay kabul edilebilirdir.
Bazıları hariç herhangi bir olay
Hariç tutma listesine ekledikleriniz hariç herhangi bir olay kabul edilebilirdir.
Belirli olaylar
Yalnızca belirlenmiş listede bulunan bir olay kabul edilebilirdir.
Olay kaynağı
Olaylarınız için ortak kaynağı belirleyin.
Fark etmez
Kaynak önemli değildir.
Belirli kaynak
Olay kaynağı olarak seçilebilecek varlıkların bir listesini belirleyin.
Bazıları hariç herhangi bir kaynak
Belirlenmiş hariç tutma listesinden olmadığı sürece herhangi bir kaynak kabul edilebilirdir.
Vaka konumu
Olay kaynağı vakanın meydana geldiği bölge olmalıdır.
Vaka durumunu bekle
Belirlenmiş onay durumunu bekleyin.
TTR olayını bekle
Cevap verme süresine uyulmayan, çözüm süresine uyulmayan ya da her ikisi için bekle. Şunlardan birini ya da birden fazlasını belirtmelisiniz:
Verilen vakaya cevap verme süresine uyulmadı
Bu vaka türüne verilen maksimum cevap verme süresine ulaşılmadığında tetikle.
Verilen vakaya çözüm süresine uyulmadı
Bu vaka türüne verilen Minimum ya da Maksimum cevap verme süresine ulaşılmadığında tetikle.
Dinamik prosedür adımı çözüm süresine uyulmadı
Bu vaka türünde bir ya da daha fazla dinamik vaka prosedürüne verilen Minimum ya da Maksimum cevap verme süresine ulaşılmadığında tetikle.

Security Center faaliyetler

Akış şeması faaliyetleri tarafından yalnızca şu Security Center eylemleri desteklenir:
Alarmı onayla
Bu vakayı ve bu vakaya toplanmış olan herhangi bir ilave alarm örneğini tetikleyen alarmı onaylar. Şunlardan birini seçin:
Onaylanmış (Varsayılan)
Alarm sistem tarafından otomatik olarak onaylanır.
Onaylanmış (Alternatif)
Alarm, alternatif mod kullanılarak sistem tarafından otomatik olarak onaylanır.
Onaylanmış (Zorla)
Alarm sistem tarafından zorla onaylanır.
Bölgeyi kur
Seçilen sanal bölgeyi kurar.
Bölgeyi kaldır
Seçilen sanal bölgeyi kaldırır.
Varlığı göster
Yapılandırılmış alıcıların Security Desk izleme görevinde seçilen varlığı gösterir. Şunları belirlemeniz gerekir:
Kullanıcı, Kullanıcı grubu
Seçilen varlığı alacak olan kullanıcı ya da kullanıcı grubu.
Yalnızca sorumlu
Seçilmiş ise yalnızca vaka sorumlusu seçilen varlığı alır. Bu ayar yapılandırılmış olan diğer alıcıların üzerine yazar.
Varlığı göster
Gösterilecek olan varlık.
Video modu
Aşağıdaki seçenekler kamera varlıkları için mevcuttur:
  • Canlı
  • Güncel zamandan itibaren kayıttan yürüt
  • Olay tetikleme zamanından itibaren kayıttan yürüt
Bir ses oynatma
Bir kullanıcı ya da kullanıcı grubunun Security Desk sistemi için ses biti oynatır. Kullanıcı Security Desk çalıştırmıyorsa bu eylem yok sayılır. Şunları belirlemeniz gerekir:
Kullanıcı, Kullanıcı grubu
Bir kullanıcı ya da kullanıcı grubu seçin.
Oynatılacak ses
Oynatılacak ses dosyası (.wav). Kullanıcının ses bitini duyabilmesi için, aynı ses dosyası Security Desk çalıştırılan bilgisayarda da yüklü olmalıdır. Yükleme ile birlikte gelen standart alarm ses dosyaları C:\Program files\Genetec Security Center <Version>\Audio içinde bulunur.
PTZ komutu
Bir eylem gerçekleştirmek için PTZ kamerasına komut verir. Şunları belirlemeniz gerekir:
Eylem
Gerçekleştirilecek PTZ eylemi. Şunlardan birini seçin:
Ön ayara git
PTZ kamerasına belirlenmiş ön ayara geri gitme komutu verir.
Bir düzen çalıştır
PTZ kamerasına belirlenmiş düzeni çalıştırma komutu verir.
Ana sayfaya git
PTZ kamerasına ana konumuna geri gitme komutu verir. Bu özelliği tüm PTZ kameraları desteklemez.
Kamera
Seçilen eylemin gerçekleştirilmesi için PTZ kamerası.
Bölge insan sayısını sıfırla
Seçilen bölgedeki insan sayacını sıfırlar.
Bir makro çalıştır
Seçilen makroyu gerçekleştirir. Aşağıdaki yürütme bağlamlarından birini belirtmeniz gerekir:
Varsayılan yürütme bağlamını kullan
Bağlam değişkenleri, Config Tool içerisindeki Varsayılan yürütme bağlamı sayfasındaki değerlerle doldurulur.
Bağlamı manuel olarak geçersiz kıl
Bağlam değişkenleri, iş akışı faaliyetinde belirttiğiniz değerlerle doldurulur.
Vaka özelliklerini kullanarak bağlamı geçersiz kıl
Özel bağlam değişkenleri, eşleşen vaka özelliği ile doldurulur.
Bir e-posta gönder
Kullanıcıya ya da kullanıcı grubuna bir e-posta gönderir. Seçilen tüm alıcıların, profillerinde ayarlanmış bir e-posta adresi bulunmalıdır ve posta sunucusu Security Center için yapılandırılmış olmalıdır, aksi halde eylem yok sayılır. Aşağıdaki öğeleri belirtin:
Alıcılar
E-postayı alacak kullanıcılar veya kullanıcı grupları.
Konu
E-posa konusu.
Mesaj
E-posta mesajı.
Alan ekle
Konu, İleti veya her ikisine; Vaka Kimliği, Kaynak varlıkları ve daha fazlası gibi bağlam değişkenlerini ekleyin. E-postayı göndermeden önce, bu değişkenler otomatik olarak vakadan gelen bilgilerle doldurulur.
Son Etkinlik
Vaka yorumları, tamamlanan SOP adımları veya her ikisi için İletiye yer tutucuları ekleyin. Bu yer tutucular, e-posta gönderildiğinde otomatik olarak son bilgilerle doldurulur.
Tehdit seviyesi ayarla
Security Center sisteminizdeki ya da vaka konumundaki tehdit seviyesini ayarlar. Şunları belirlemeniz gerekir:
Tehdit seviyesi
Ayarlanacak tehdit seviyesi.
Bölge
Tehdit seviyesinin ayarlanacağı alan. Tüm sisteminiz ya da vaka konumu olabilir.
Alarmı tetikle
Bir ya da daha fazla alarmı tetikler. Bu eylem, alarm yapılandırmasına bağlı olarak ilave olaylar oluşturabilir.
Kapının kilidini bariz biçimde aç
Belirli bir kapının kilidini beş saniyeliğine ya da o kapı için yapılandırılmış Standart verilen süre aralığında geçici olarak açar.

Genel faaliyetler

Göreceğiniz sonraki faaliyet türleri, jenerik akış şeması faaliyetidir. Bu faaliyetler, üst seviye akış şemasındaki ayrıntıları gizlemek ya da Paralel görevler faaliyetindeki paralel branşları yapılandırmak için kullanılır.
Akış şeması
Bir akış şeması ekleyin.
Dizi
Bir faaliyet dizisi ekleyin.

Daha fazlasını öğrenmek için bu videoyu izleyin. Video başlıklarını mevcut olan dillerden birinde açmak için Başlıklar (CC) simgesine tıklayın. Internet Explorer kullanılıyorsa video gösterilemeyebilir. Bunu düzeltmek için Uyumluluk görünümü ayarlarını açın ve Kurum içi ağ sitelerini uyumluluk görünümünde göster seçeneğini kaldırın.

Not: Videolarımızı güncel tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza karşın, bu videoda sunulan bilgiler her yeni sürümle güncel olmayan hale gelmiş olabilir. Bu video ile ilgili bir hata bulursanız, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin