Olay türleri - Genetec Mission Control™ 2.11 SR1

Genetec Mission Control™ Kullanıcı Kılavuzu 2.11 SR1

series
Genetec Mission Control™ 2.11 SR1
revised_modified
2019-07-15

Security Center içindeki tüm olaylar olayın ana odak noktası olan bir kaynak varlığı ile ilişkilendirilir.

Security Center şu olay türlerini destekler:

Olay Kaynak varlığı Açıklama
Bir sürücüye yazma becerisi geri yüklendi Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Bir sürücüye yazma becerisi geri yüklendi.
Erişime izin verilmiyor: Antipassback ihlali kapı Bir kart sahibi, halihazırda girmiş olduğu bir bölgeye giriş istedi ya da hiç girmemiş olduğu bir bölgeyi terk etmek için istekte bulundu.
Erişime izin verilmiyor: İkinci bir kart sahibi gerekiyor kapı İki kart sahibi, birbirleri arasındaki belirli bir gecikme içinde ve gecikme süresi sona ermeden kimlik bilgilerini göstermek zorunda. Bu olay yalnızca Synergis™ birimleri tarafından kontrol edilen kapılarda geçerlidir.
Erişime izin verilmiyor: Erişim kuralı tarafından reddedildi kapı veya asansör Kart sahibinin erişimi erişim kuralına göre reddedildi.
Erişime izin verilmiyor: Maks. doluluğa ulaşıldı kapı Kart sahibi reddedildi çünkü bölge doluluk sınırına ulaştı.
Erişime izin verilmiyor: Eşlikçi bu birim modeli tarafından desteklenmiyor kapı Ziyaretçiye eşlik etme kuralı, bir bölgede zorlandı ancak buranın kapılarını kontrol eden birim bu özelliği desteklemiyor.
Erişime izin verilmiyor: Süresi sona ermiş kimlik bilgisi kart sahibi, kimlik bilgisi, kapı veya asansör Süresi sona ermiş bir kimlik bilgisi kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Sorumlu baş kişi denetçisi mevcut değil kapı Sorumlu baş kişi bölgeye gitmeye zorlandı ve hiçbir denetçi henüz varmadı.
Erişime izin verilmiyor: Etkin olmayan kart sahibi kart sahibi, kapı veya asansör Etkin olmayan bir profile sahip bir kart sahibi bir kapıya veya asansöre erişmeye çalıştı.
Erişime izin verilmiyor: Etkin olmayan kimlik bilgisi kart sahibi, kimlik bilgisi, kapı veya asansör Etkin olmayan bir profile sahip kimlik bilgileri kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Yetersiz ayrıcalık kapı veya asansör Kart sahibi gerekli güvenlik erişim yetkisine sahip olmadığı için erişimi reddedildi. Bu olay yalnızca Synergis™ birimleri tarafından kontrol edilen kapılarda geçerlidir.
Erişime izin verilmiyor: Interlock kilit kapı Erişim bir interlock kilit kısıtlaması sebebiyle reddedildi.
Erişime izin verilmiyor: Geçersiz PIN kapı veya asansör Kart sahibi geçersiz bir PIN girdi.
Erişime izin verilmiyor: Kayıp kimlik bilgisi kart sahibi, kimlik bilgisi, kapı veya asansör Kayıp olarak bildirilmiş bir kimlik bilgisi kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Atanmış erişim kuralı yok kapı veya asansör Kart sahibi herhangi bir erişim iznine sahip olmadığı için erişimi reddedildi.
Erişime izin verilmiyor: Program dışında kapı veya asansör Bu kart sahibi ile ilgili erişim kuralı, zaman çizelgesinde belirtilen tarih ya da saat için geçerli değil.
Erişime izin verilmiyor: Çalınmış kimlik bilgisi kart sahibi, kimlik bilgisi, kapı veya asansör Çalınmış olarak bildirilmiş bir kimlik bilgisi kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Atanmamış kimlik bilgisi kimlik bilgisi, kapı veya asansör Bir kart sahibine atanmamış bir kimlik bilgisi kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Bilinmeyen kimlik bilgisi kapı veya asansör Security Center sisteminde bilinmeyen bir kimlik bilgisi kullanıldı.
Erişime izin verilmiyor: Geçerli kart, geçersiz PIN kapı veya asansör Bir bölgeye girmek için bir kart ve PIN gerekiyor ve kart sahibi geçersiz bir PIN girdi.
Erişime izin verilmiyor: Ziyaretçinin eşlikçisi reddedildi kapı Bir ziyaretçiye eşlik etme senaryosunda ziyaretçilerden ya da bunların hostlarından birinin erişimi reddedildi.
Erişim izni verildi kart sahibi, kapı veya asansör Bir kapıyı, asansörü ya da bölgeyi yöneten erişim kurallarına göre bir kart sahibine bir kapı üzerinden erişim verildi. Bir interlock kilidin çevre kapısı için: Yetkili bir kart sahibi interlock kilitli bir kapıya erişim sağladığında, kapının kilidi açılmıyor olsa bile (başka bir çevre kapısının halihazırda açık olması nedeniyle) Security Center kapı için bir Erişim izni verildi olayı oluşturabilir.
AC arızası erişim kontrolü birimi veya alarm tespit birimi AC (alternatif akım) arıza verdi.
Bir interlock kilidin bir kapısında kilit açma programı yapılandırılmış bölge Interlock kilit yapılandırmasının bir parçası olan bir kapı yapılandırılmış bir kilit açma programına sahip. Bu interlock kilidi geçersiz hale getirir.
Interlock kilidin bir kapısı bakım modunda bölge Interlock kilit yapılandırmasının bir parçası olan bir kapı bakım modunda. Bu interlock kilidi devre dışı bırakır.
Uyarlamalı hareket tetiklendi kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada bir hareket tespit edildi.
Alarm onaylandı alarm Bir alarm bir kullanıcı tarafından onaylandı ya da sistem tarafından otomatik olarak onaylandı.
Alarm onaylandı (alternatif) alarm Bir alarm bir kullanıcı tarafından alternatif mod kullanılarak onaylandı.
Alarm soruşturuluyor alarm Onaylama koşulu hala etkin olan bir alarm soruşturma altında durumuna geçirildi.
Alarm koşulu temizlendi alarm Bir alarmın onaylama koşulu temizlendi.
Alarm zorla onaylandı alarm Özel ayrıcalıkları olan bir kullanıcı tarafından zorla bir alarm onaylandı.
Alarm tetiklendi alarm Bir alarm tetiklendi.
Bir interlock kilit katı Antipassback modunda olamaz bölge Bir interlock kilit katı Antipassback modunda olamaz. Bu yasa dışı bir yapılandırmadır.
Bir interlock kilidin kapı sensörü yapılandırılmamış bir çevre kapısı olamaz bölge Sistem bir kapının açık mı yoksa kapalı mı olduğunu belirtemiyorsa interlock kilit zorlanamaz.
Bir interlock kilidin yalnızca bir kapısı olamaz bölge Interlock kilidin uygulanabilmesi için en az iki çevre kapıya ihtiyacınız var.
Antipassback devre dışı: Geçersiz ayarlar bölge Antipassback devre dışı: Geçersiz ayarlar.
Antipassback devre dışı: Birim sunucu modundayken desteklenmiyor bölge Birimler sunucu moduna ayarlanmamış. Antipassback birimin çalışma moduna göre kullanılabilir. Birim kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için bk. Security Center Sürüm Notları.
Antipassback devre dışı: Birim çevrimdışı bölge En az bir birim, Antipassback’i devre dışı bırakarak çevrimdışı modda. Antipassback birimin çalışma moduna göre kullanılabilir. Birim kısıtlamaları ile ilgili daha fazla bilgi için bk. Security Center Sürüm Notları.
Antipassback ihlali bölge ya da kart sahibi Halihazırda bölgenin içinde olan bir kimlik bilgisi için bölgeye girmek üzere ya da bölgede hiç bulunmamış bir kimlik bilgisi için bölgeden çıkmak üzere bir erişim isteğinde bulunuldu.
Antipassback ihlali silindi kart sahibi Bir güvenlik operatörü Antipassback ihlalinden sorumlu bir kart sahibine erişim verdi.
Uygulama bağlandı uygulama ya da rol Bir uygulama ya da rol Dizine bağlandı.
Uygulama kaybedildi uygulama ya da rol Bir uygulama ya da rol Dizine bağlantısını kaybetti.
Arşiv klasörü yolu çok uzun Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Video arşivlerine giden disk tabanı rolü işletim sistemi tarafından izin verilen maksimum uzunluğu aştı.
Arşivleme diski değişti Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Disklerden birinin üzerindeki bu Archiver için arşiv depolamaya yönelik olan Ayrılmış alan kullanıldı ve Archiver sıradaki diğer diske geçti. Önceki diskin ve güncel diskin adı Açıklama alanında belirtilmiştir.
Arşivleme kuyruğu dolu kamera Video akışını Archiver’dan daha hızlı sağlayan bir kamera (video kodlayıcı) video paketlerini diske yazabiliyor. Archiver veri tabanındaki bir sorun da bu olayı tetikler. Paketleri kayıp olan kameranın adı Açıklama alanında belirtilmiştir.
Arşivleme durdu Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Arşivleme, arşivleme için ayrılan disklerin dolu olması sebebiyle durdu. Bu olay her zaman bir Disk dolu olayına eşlik eder.
Varlık taşındı varlık Bir varlık hareket ettirildi.
Varlık çevrimdışı varlık Bir varlığın RFID etiketi çevrimdışı oldu.
Varlık çevrimiçi varlık Bir varlığın üzerindeki RFID etiketi çevrimiçi oldu.
Sesli alarm kamera Bir kamera ile ilişkilendirilen bir mikrofon tarafından bir ses algılandı.
Ses analizi etkinliği kamera (video analizi) Ses analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada bir ses analizi olayı tespit edildi.
Kimlik Kartı yazdırma işi iptal edildi kullanıcı Bir kullanıcı bir kimlik kartı yazdırma işini iptal etti.
Kimlik Kartı yazdırma işi tamamlandı kullanıcı Bir kullanıcı bir Kimlik Kartı yazdırma işini tamamladı.
Kimlik Kartı yazdırma işi kuyruğa alındı kullanıcı Bir kullanıcı bir Kimlik Kartı yazdırma işini kuyruğa aldı.
Pil hatası erişim kontrolü birimi veya alarm tespit birimi Birim pili arıza verdi.
Kamera bloke etme başlatıldı kamera Bir kullanıcı bir video akışını sistemdeki diğer kullanıcılardan bloke etti.
Kamera bloke etme durduruldu kamera Bir kullanıcı bir video akışının blokesini sistemdeki diğer kullanıcılardan kaldırdı.
Kamera arşivlemiyor kamera Kamera aktif arşivleme programında ancak Archiver video akışına izin vermiyor.
Kamera kurcalanması kamera (video analizi) Olası olarak, kamera görüş alanında kısmi ya da tam bir engellenme ile sonuçlanan bir kamera kurcalanması nedeniyle bölge görüşünde değişiklik ya da netlik kaybı ile sonuçlanarak bir fonksiyon bozukluğu meydana geldi.
Belirlenen konuma yazılamıyor Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Archiver belirli bir sürücüye yazamıyor. Sürücü yolu Açıklama alanında gösterilir.
Hiçbir sürücüye yazılamıyor Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Archiver disk sürücülerinden herhangi birine yazamıyor. Durum şu sebeplerden doğabilir: Paylaşılan sürücülerde yazma erişimleri iptal edildiğinde. Paylaşılan sürücüler erişilemez durumda olduğunda. Paylaşılan sürücüler artık mevcut olmadığında. Bunlar olduğunda arşivleme durdurulur. Archiver sürücüyü her 30 saniyede bir tekrar değerlendirir.
Kapasite eşiğine ulaşıldı park bölgesi Park bölgesi kapasitesi LPR Manager’da tanımlanmış kapasite eşiğine ulaştı.
Uygunluk zamanı başladı park kuralı Park etme oturumunun uygunluk zamanı süresi başladı.
Kimlik bilgisinin süresi doldu kimlik bilgisi Bir kimlik bilgisinin süresi doldu.
Kalabalık tespit edildi kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada bir kalabalık ya da bir insan sırası tespit edildi.
Kişiselleştirilmiş olay sistem çapında Bir kişiselleştirilmiş olay ilk sistem kurulumundan sonra eklenmiş bir olaydır. Sistem kurulumunda tanımlanan olaylara sistem olayları denir. Kişiselleştirilmiş olaylar plugin kurulumları aracılığıyla kullanıcı tanımlı ya da otomatik olarak eklenebilir. Sistem olaylarının tersine, kişiselleştirilmiş olaylar yeniden adlandırılabilir ve silinebilir.
Veri tabanı kayıp Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Rol veri tabanıyla bağlantı koptu. Bu olay rol veri tabanı ile ilişkiliyse, bunun sebebi veri sunucusunun çökmüş ya da rol sunucusu tarafından ulaşılamıyor olmasıdır. Olay Dizin veri tabanı ile ilişkiliyse, kullanabileceğiniz tek eylem Bir e-posta gönder eylemidir çünkü tüm diğer eylemler Dizin veri tabanına çalışan bir bağlantı gerektirir.
Veri tabanı onarıldı Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Rol veri tabanıyla bağlantı onarıldı.
Kilit dili kilitlendi bölge Bir kapıdaki kilit dili kilitlendi.
Kilit dilinin kilidi açıldı bölge Bir kapıdaki kilit dilinin kilidi açıldı.
Yön alarmı kamera (video analizi) Video analizi becerilerine sahip bir kameradaki bir yön alarmı tetiklendi.
Disk yükü eşiği aşıldı Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Arşivleme için ayrılan disk alanı yük eşiğini aştı (varsayılan = %90). Bu, gereken disk boşluğunun düşük hesaplanmasından ya da kaplaması gerekenden daha fazla yer kaplayan başka bir uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Ayrılan disk alanının %100’ü kullanılıyorsa, Archiver yeni arşiv dosyalarına boş disk alanı yaratmak için en eski dosyalardan başlayarak eski arşiv dosyalarını zamanından önce silmeye başlar.
Diskler dolu Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Arşivleme için ayrılan disklerin tamamı dolu ve Archiver var olan video dosyalarını silerek boş disk alanı yaratamıyor. Bu olay başka bir uygulamanın Security Center için ayrılan disk alanının tamamını kullanması halinde ya da Disk dolduğunda en eski dosyaları sil seçeneği Server Admin içinde seçili değilse meydana gelebilir. Bunlar olduğunda arşivleme durdurulur. Archiver disk boşluğunu her 30 saniyede bir tekrar değerlendirir.
Kapı kapalı kapı Kapı kapandı. Bu olayın oluşturulabilmesi için kapı bir kapı sensörü ile donatılmış olmalıdır.
Kapı zorlanarak açıldı kapı Kapı kapalı ancak kapı sensörü kapının açık olduğunu belirtiyor.
Kapı kolu yerinde bölge Kapı kolu yerinde ve kapı kapalı.
Kapı kolu döndürüldü bölge Kapı kolu döndürüldü.
Kapı kilitli kapı Kapı kilitlendi.
Kapı bakımı tamamlandı kapı Kapı bakım modundan çıkarıldı.
Kapı bakımı başladı kapı Kapı bakım moduna alındı.
Kapı kilidi manuel olarak açıldı kapı Security Desk içinde, bir kullanıcı kapının kilidini manuel olarak açtı.
Kapı çevrimdışı: Cihaz çevrimdışı kapı Bu kapıyla ilişkilendirilen bir ya da birden fazla cihaz çevrimdışı oldu.
Kapı açıldı kapı Kapı açıldı. Bu olayın oluşturulabilmesi için kapı bir kapı sensörü ile donatılmış olmalıdır.
Çok uzun süre açık kalan kapı kapı Kapı çok uzun süre açık bırakıldı. Bu olayı etkinleştirmek için, Config Tool içindeki Kapı varlığının Özellikler sekmesinden “Çok uzun süre açık kalan bir kapıyı tetikle” olayı özelliğini ayarlamanız gerekir.
Kapı kilidi açık kapı Kapının kilidi açıldı.
Eşik depolama ortamı arızası kamera Bir birim yeniden başlatıldıktan sonra, kenar cihazda kaydedilen videoya erişim sağlanamaz.
Asansör çevrimdışı: Cihaz çevrimdışı asansör Bu asansörle ilişkilendirilen bir ya da birden fazla cihaz çevrimdışı oldu.
Kamera kurcalanmasının sonu kamera (video analizi) Kamera kurcalama kaynaklı bir fonksiyon bozulması çözüldü.
Varlığın süresi doldu kimlik bilgisi Bir kimlik bilgisi ya da ilgili kart sahibinin süresi doldu (durumu artık Süresi doldu şeklinde).
Varlığın süresi dolmak üzere kart sahibi veya kimlik bilgisi Security Center bu olayı bir varlığın süresinin dolması yaklaşırken uyarmak için oluşturur. Bu olay tarafından sağlanan önceden uyarı günlerinin sayısı ayarlanmalıdır.
Varlık uyarısı herhangi bir varlık Bu varlık için bir sağlık uyarısı verildi.
Girdi varsayıldı kart sahibi ya da kapı Bir kullanıcıya bir kapıya ya da bölgeye erişim izni verildi ve herhangi bir kapı sensörü yapılandırılmadığı için bu kişinin giriş yaptığı varsayılıyor.
Giriş tespit edildi kart sahibi ya da kapı Bir kart sahibine bir kapıya ya da bölgeye erişim izni verildi ve girişi tespit edildi. Bu olayın oluşturulabilmesi için girişin tespit edilmesini istediğiniz kapı tarafında bir giriş sensörü yapılandırmalısınız. Kapıda herhangi bir Giriş Sensörü yapılandırılmamışsa olay Kapı Sensörü girdisine göre oluşturulur.
Yüz tespit edildi kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada bir yüz tespit edildi.
Yüz tanındı kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada bir hotlist üzerinde bir yüz tespit edildi.
Dosya silindi kamera Kamerayla ilişkilendirilen bir video dosyası silindi çünkü bekletme süresi sona erdi ya da arşiv depolama diski doluydu.
Yazılım güncellemesi başarısız oldu erişim kontrolü birimi Erişim kontrolü biriminde bir yazılım güncellemesi başarısız oldu.
Yazılım güncellemesi başlatıldı erişim kontrolü birimi Erişim kontrolü biriminde bir yazılım güncellemesi başlatıldı.
Yazılım güncellemesi başarılı oldu erişim kontrolü birimi Erişim kontrolü biriminde bir yazılım güncellemesi başarıyla tamamlandı.
Baş kişi bölge Bir kart sahibi boş bir bölgeye girdi.
Kata erişim sağlandı asansör Bir asansörün zemin düğmesine basıldı.
Cam kırıldı bölge Cam kırıldı.
Donanım kurcalama erişim kontrolü birimi, kapı, asansör ya da bölge Bir birimde kurcalama girdisi tetiklendi.
Sağlık olayı Health Monitor rolü Bir sağlık olayı tetiklendi.
Isı haritası değişti kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada ısı haritası bölgesinde bir değişiklik tespit edildi.
Giriş alarmı etkin alarm tespit biriminde girdi Girdi bir alarm durumu girdi.
Giriş alarmı geri yüklendi alarm tespit biriminde girdi Girdi bir alarm durumunu terk etti.
Giriş atlandı alarm tespit biriminde girdi Girdi bir atlandı durumu girdi.
Giriş atlaması geri yüklendi alarm tespit biriminde girdi Girdi bir atlandı durumunu terk etti.
Giriş durumu değişti: Giriş etkin kamera, erişim kontrolü birimi veya alarm tespit biriminde girdi Girdi bir etkin durumu girdi.
Giriş durumu değişti: Giriş normal kamera, erişim kontrolü birimi veya alarm tespit biriminde girdi Girdi bir normal durumu girdi.
Giriş durumu değişti: Giriş sorunu erişim kontrolü birimi veya alarm tespit biriminde girdi mevcut Girdi bir sorun durumu girdi.
Interlock kilit birim tarafından desteklenmiyor bölge Interlock kilit bir bölgesinde etkinleştirildi ancak kapıları kontrol eden erişim kontrolü birimi bu özelliği desteklemiyor.
Kilitlenme kapatma girişi etkin bölge Interlock kilit kilitleme açıldı.
Kilitlenme kapatma girişi normal bölge Interlock kilit kilitleme kapatıldı.
Kilitlenme yok sayma girişi etkin bölge Interlock kilit üzerine yazma açık.
Kilitlenme yok sayma girişi normal bölge Interlock kilit üzerine yazma kapalı.
Alarm tespit bölgesi alarmı etkinleştirildi alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi etkinleştirildi.
Alarm tespit bölgesi kurma alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi kuruluyor.
Alarm tespit bölgesi kurma ertelendi alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi kurma ertelendi.
Alarm tespit bölgesi alarmı iptal etti alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi alarmı iptal edildi.
Alarm tespit bölgesi ertelenen isteği iptal etti alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi ertelenmiş isteği iptal edildi.
Alarm tespit bölgesi kaldırıldı alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi kaldırıldı.
Alarm tespit bölgesi kaldırma isteği alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi ertelenmiş isteği iptal edildi.
Alarm tespit bölgesi zorlaması alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi zorla kaldırıldı.
Alarm tespit bölgesi girdi gecikmesi etkinleştirildi alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi girdi gecikmesi etkinleştirildi.
Alarm tespit bölgesi kurmayı zorladı alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi zorla kuruldu.
Alarm tespit bölgesi girdi atlaması etkinleştirildi alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi girdi atlama etkinleştirildi.
Alarm tespit bölgesi girdi atlaması devre dışı bırakıldı alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi girdi atlama devre dışı bırakıldı.
Alarm tespit bölgesi giriş sorunu alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi giriş sorunu.
Alarm tespit bölgesi ana olarak kuruldu alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi ana olarak kuruldu.
Alarm tespit bölgesi ana kurma isteği alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi ana kurma isteği verildi.
Alarm tespit bölgesi çevre olarak kuruldu alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi çevre olarak kuruldu.
Alarm tespit bölgesi çevre kurma isteği alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi çevre kurma isteği verildi.
Alarm tespit bölgesi ana kurma ertelenmiş isteği alarm tespit bölgesi Alarm tespit bölgesi kurma isteği ertelendi.
Alarm tespit birimi girdi atlaması etkinleştirildi alarm tespit birimi Alarm tespit birimi girdi atlama etkinleştirildi.
Alarm tespit birimi girdi atlaması devre dışı bırakıldı alarm tespit birimi Alarm tespit birimi girdi atlama devre dışı bırakıldı.
Alarm tespit birimi giriş sorunu alarm tespit birimi Alarm tespit birimi giriş sorunu.
Alarm tespit birimi kurcalama alarm tespit birimi Alarm tespit birimi kurcalandı.
Birimde geçersiz yapılandırma video birimi Birimin yapılandırması geçersiz.
Geçersiz kişiselleştirilmiş şifreleme değerleri Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Bu uyarı, Server Admin içinde belirlenen kişiselleştirilmiş şifreleme değerlerinden biri (başlangıç parmak izi ya da şifreleme anahtarı) geçersizse Archiver tarafından başlangıçta ve her 5 dakikada bir verilir.
Envanteri sıfırla park bölgesi Park bölgesi envanteri rapor edilen park bölgesi doluluğunun tekrar başlatılabilmesi için sıfırlanır.
Çıkan son kişi bölge Son kart sahibi bir bölgeyi terk etti.
Plaka eşleşmesi Herhangi bir eşleşme kuralı Bir plaka okuması bir hızlı erişimle, fazla mesai kuralıyla ya da bir izin kısıtlamasıyla eşleştirildi.
Plaka okuması LPR birimi veya Genetec Patroller™ Bir plaka okundu.
Canlı yer işareti eklendi kamera Bir kullanıcı bir canlı videoya bir yer işareti ekledi.
Kilit serbest bırakıldı bölge Bir bölge varlığı ile ilgili olay.
Kilit sabitlendi bölge Bir bölge varlığı ile ilgili olay.
İzinsiz dolaşma kamera (video analizi) Kamera görüntüsünde bir izinsiz dolaşma faaliyeti tespit edildi.
Düşük pil varlık Bir varlığın RFID etiketindeki pil bitmek üzere.
Makro durduruldu makro Bir makronun yürütülmesi başarısız oldu.
Makro başlatıldı makro Bir makronun yürütülmesi başlatıldı.
Manuel istasyon etkinleştirildi kapı Biri kapı acil durum pimini çekti (manuel çekme istasyonu).
Manuel istasyon normal istasyona dönüştürüldü kapı Kapı acil durum pimi (manuel çekme istasyonu) normal çalışma konumuna geri yüklendi.
Makro tamamlandı makro Bir makronun yürütülmesi normal şekilde tamamlandı.
Arka host yok kapı İki hostlu bir ziyaretçi delegasyonunun ikinci hostu kimlik kartı göstermedi.
Hareket kamera Hareket tespit edildi.
Hareket kapalı kamera Bu olay, bir olayın “hareket kapalı eşiği”nin en az 5 saniye altına (hareket kalıplarının sayısı bağlamında ölçülmüştür) düşmesi durumunda bir Hareket açık olayın sonrasında verilir.
Hareket açık kamera Bu olay pozitif hareket tespiti gerçekleştirildiğinde verilir.
Interlock kilit için çok sayıda birim yapılandırıldı bölge Bir interlock kilit yapılandırmasının parçası olan tüm kapılar aynı birim tarafından kontrol edilmelidir.
Girdi tespit edilmedi kart sahibi ya da kapı Bir kullanıcıya bir kapıya ya da bölgeye erişim izni verildi ancak giriş tespit edilmedi. Bu olayın oluşturulabilmesi için girişin tespit edilmesini istediğiniz kapı tarafında bir kapı sensörü yapılandırmalısınız.
Eşleşme yok hızlı erişim Sharp birimiyle ilişkilendirilen bir hızlı erişimle hiçbir araç eşleştirilmedi.
Son dakikada kaybolan RTP paketi yok kamera Archiver tüm RTP dosyalarını son dakikada aldı.
Nesne durumu değişti kamera (video analizi) Bir nesne bir kişinin koşmaya başlaması ya da kayması gibi aniden yön ya da hız değiştirdi.
Nesne sayısı değişti kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada nesne sayımında bir değişiklik tespit edildi.
Nesne sayısına ulaşıldı kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada nesne sayımında nesne sayımı sınırına ulaşıldı.
Nesne hattı aştı kamera (video analizi) Bir nesne önceden tanımlanmış bir tetikleyici mekanizmayı aştı.
Nesne tespit edildi kamera (video analizi) Bir nesne kamera görüş alanında.
Alanda nesne tespit edildi kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada alarma karşı izlenen bir bölgede bir nesne tespit edildi.
Nesne yönlendirmesi değişti kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada yön değiştiren bir nesne tespit edildi.
Nesne girdi kamera (video analizi) Bir nesne kamera görüş alanına girdi.
Nesne çıktı kamera (video analizi) Bir nesne kamera görüş alanından çıktı.
Nesne yolu izliyor kamera (video analizi) Bir nesne önceden belirlenmiş bir yolu belirli bir yönde izliyor.
Nesne gitti kamera (video analizi) Bir nesne kamera görüş alanına girip çıktı.
Nesne birleşti kamera (video analizi) Kamera görüş alanındaki iki ayrı nesne birleşti.
Nesne kaldırıldı kamera (video analizi) Bir nesne kamera görüş alanından çıkarıldı.
Nesne ayrıldı kamera (video analizi) Kamera görüş alanındaki bir nesne iki nesneye ayrıldı.
Nesne durdu kamera (video analizi) Hareket eden bir nesne durdu.
Nesne hızı değişti kamera (video analizi) Video analizi becerileri ile donatılmış bir kamerada hız değiştiren bir nesne tespit edildi.
Boşaltma başarısız oldu Genetec Patroller™ Genetec Patroller™ dahilinden Security Center içine bir boşaltma durdu.
Boşaltma başarılı Genetec Patroller™ Genetec Patroller™ dahilinden Security Center içine bir boşaltma başarılı.
Ücretli süre başladı park kuralı Bağlı ödeme istasyonlarından ya da mobil uygulamalardan park süresi satın alındı.
İnsan sayımı devre dışı bırakıldı: Birim çevrimdışı bölge Bir birim insan sayımını devre dışı bırakacak şekilde çevrimdışı oldu.
İnsan sayımı sıfırlandı bölge Bölgede sayılan insanların sayısı 0’a sıfırlandı.
Düşen kişi kamera (video analizi) Kamerada düşen bir kişi tespit edildi.
Koşan kişi kamera (video analizi) Kamerada koşan bir kişi tespit edildi.
Kayan kişi kamera (video analizi) Kamerada kayan bir kişi tespit edildi.
Kayıttan yürütme yer işareti eklendi kamera Bir kullanıcı kaydedilen bir videoya bir yer işareti ekledi.
Koruma eşiği aşıldı Archiver veya Auxiliary Archiver rolü Archiver’dan yapılandırılan Korunan video eşiği aşıldı. Disk alanında yer kaplayan korunan video dosyalarının yüzdesini Config Tool içindeki Archiver Kaynakları sekmesindeki İstatistikler sayfasından izleyebilirsiniz.
PTZ etkinleştirildi kamera (PTZ) Bir kullanıcı bir PTZ’yi boş bırakıldıktan sonra kullanmaya başladı. Açıklama alanı PTZ’yi etkinleştiren kullanıcıyı gösterir. Bu olay bir kullanıcı PTZ’nin kontrolünü PTZ hala etkinken bile aldığında tekrar oluşturulur.
PTZ kilitlendi kamera (PTZ) Bir kullanıcı PTZ’yi, PTZ önceliği daha yüksek olan bir başka kullanıcı tarafından kilitlenirken taşımaya çalıştı. Açıklama alanı makineyi, uygulama türünü ve kilidi güncel olarak elinde tutan kullanıcıyı gösterir.
PTZ durduruldu kamera (PTZ) PTZ önceden tanımlanmış bir zaman aralığında herhangi bir kullanıcı tarafından kötüye kullanılmadı. Açıklama alanı PTZ’yi kullanan son kullanıcıyı gösterir.
Kullanıcı tarafından PTZ yakınlaştırma kamera (PTZ) Bir kullanıcı PTZ’yi yakınlaştırmaya başladı. Açıklama alanı PTZ’yi yakınlaştıran kullanıcıyı gösterir. Bir kullanıcının PTZ’yi yakınlaştırması ya da orijinal kullanıcının PTZ’yi Boşta gecikme sonrasında yakınlaştırması halinde sonraki Kullanıcı tarafından PTZ yakınlaştırma olayları oluşturulur.
Kullanıcı tarafından PTZ yakınlaştırma durdu kamera (PTZ) PTZ önceden tanımlanmış bir zaman aralığından sonra herhangi bir kullanıcı tarafından yakınlaştırılmadı. Açıklama alanı PTZ’yi yakınlaştıran son kullanıcıyı gösterir.
Çok sayıda kaynaktan RTP dosyaları alınıyor kamera Archiver aynı kamera için birden fazla video akışı alıyor.
Önemli: Bu ender durum meydana geldiğinde, Archiver, NAT (Ağ Adresi Aktarımı) dolayısıyla kaynak IP adresine bakarak hangi akışın doğru olduğunu belirtemez, rastgele bir seçim yapılır. Bu, yanlış video akışının arşivlenmesiyle sonuçlanabilir. Buna karşın, her iki akışın kaynak IP adresi ve bağlantı noktası numarası da Açıklama alanında belirtilir ve iki kaynak da Arşivlendi ve Reddedildi olarak etiketlenir. Bu çatışmaya neden olan arızalı birimi bulabilirsiniz.
Kayıt sorunu kamera Kamera kaydında bir sorun vardır. Sorun diske yazma, Archiver veri tabanına yazma ya da kameranın gerektiği anda video akışı gerçekleştirmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu hatayı görürseniz sorunu çözmesi için sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Kayıt başladı (alarm) kamera Bir kameradaki kayıt bir alarmın tetiklenmesinin sonucu olarak başlatıldı.
Kayıt başladı (sürekli) kamera Bir kameradaki kayıt sürekli arşiv programı tarafından başlatıldı.
Kayıt başladı (harici) kamera Bir kameradaki kayıt Kaydı başlat eylemi tarafından başlatıldı. Bu olay bir başka olay tarafından tetiklenebilir ya da bir makrodan yürütülebilirdi.
Kayıt başladı (hareket) kamera Bir kameradaki kayıt bir hareket tespiti ile başlatıldı.
Kayıt başladı (kullanıcı) kamera Bir kameradaki kayıt bir kullanıcı tarafından manuel olarak başlatıldı.
Kayıt durdu (alarm) kamera Bir kameradaki kayıt alarm kaydı süresinin aşılması sebebiyle durduruldu.
Kayıt durdu (sürekli) kamera Bir kameradaki kayıt sürekli arşivleme programı tarafından kapsanmaması sebebiyle durduruldu.
Kayıt durdu (harici) kamera Bir kameradaki kayıt Kaydı durdur eylemi tarafından durduruldu. Bu olay bir başka olay tarafından tetiklenebilir ya da bir makrodan yürütülebilirdi.
Kayıt durdu (hareket) kamera Bir kameradaki kayıt hareketin bitmesi sebebiyle durduruldu.
Kayıt durdu (kullanıcı) kamera Bir kameradaki kayıt bir kullanıcı tarafından manuel olarak durduruldu.
Çıkış isteği kapı Biri kapı serbest bırakma düğmesine bastı ya da hareket algılayıcıdan çıkma isteği tetikledi. Çıkış isteği olayının bu özelliği donanımdan çıkmak için hareket tespiti isteği ile uyumlu hale getirecek özel bir filtresi bulunur. Bu özellikleri Config Tool > Kapı > Özelliklerisekmesinde ayarlayın.
Çıkış isteği normal kapı Hiçbir çıkış isteği gelmedi.
RTP paketleri kayıp kamera Archiver’ın hiç almadığı RTP paketleri mevcut. Bu durum, paketlerin ağda kaybolması ya da Archiver’ın ağ kartında alınan tüm paketleri işleyecek yeterli CPU’su bulunmaması durumunda olabilir. Açıklama alanı, bu olayın verildiği son seferden bu yana kaybedilen paketlerin sayısı gösterir (her dakikada birden fazla değil).
Programlı kontrollü erişim asansör Asansör zeminlerine kontrollü erişim programı artık geçerli.
Programlı serbest erişim asansör Asansör zeminlerine serbest erişim programı artık geçerli.
Programlı kilitleme kapı Kapı kilit açma programının süresi doldu, kilit artık yeniden yerleştirildi (kapı kilitli).
Programlı kilit açma kapı Kapı kilidi programlanmış bir kilit açma programı sebebiyle açıldı.
Programlı kilit açma yok sayıldı: sorumlu baş kişi denetçisi mevcut değil kapı Kapı kilit açma programı yok sayıldı çünkü sorumlu baş kişi tarafından bir kısıtlama henüz yerine getirilmedi.
Oturum tamamlandı park kuralı Araç park bölgesinden çıktı.
Oturum başladı park kuralı

Araç park bölgesine girdi.

Sinyal kaybedildi kamera Kamera sinyali kaybedildi.
Sinyal onarıldı kamera Kamera sinyali onarıldı.
Senkronizasyon tamamlandı: Harici sistem Active Dizin rolü Harici sistem senkronizasyonu tamamlandı.
Senkronizasyon hatası: Harici sistem Active Dizin rolü Harici sistem senkronizasyonu bir hatayla sonuçlandı.
Senkronizasyon başlatıldı: Harici sistem Active Dizin rolü Harici sistem senkronizasyonu başlatıldı.
Öndekini takip etme kamera (video analizi) Güvenli bölgeye birbirini çok yakından takip eden iki kişi girdi.
Sıcaklık alarmı video birimi Video biriminin sıcaklığı güvenlik seviyesinin üzerine yükseldi.
Tehdit seviyesi temizlendi tehdit seviyesi Bir tehdit seviyesi temizlendi.
Tehdit seviyesi ayarlandı tehdit seviyesi Bir tehdit seviyesi ayarlandı.
İletim kaybedildi kamera Archiver kameraya hala bağlı ancak 5 saniyeden uzun süredir hiçbir paket almadı.
İletim onarıldı kamera Archiver kameradan tekrar video paketleri almaya başladı.
Tanımlanmamış video analiz olayı kamera (video analizi) Bir genel video analizi olayı verildi ancak henüz bir Security Center olayı ile eşleştirilmedi.
Tip: Analiz metaverisinde ilave alt tür bilgileri kontrol edebilirsiniz.
Birim bağlandı birim Bir birime olan bağlantı kuruldu ya da geri yüklendi.
Birim eşik video isteğine yanıt veremedi kamera Doğrudan birime kaydeden bir kamera ile ilgili bir olay mevcut.
Birim kayıp birim Bir birime olan bağlantı kaybedildi.
Birim senkronizasyonu başarısız oldu erişim kontrolü birimi Birimin Access Manager ile senkronizasyonu başarısız oldu.
Birim senkronizasyonu başlatıldı erişim kontrolü birimi Birimin Access Manager ile senkronizasyonu başlatıldı.
Birim senkronizasyonu başarıldı erişim kontrolü birimi Birimin Access Manager ile senkronizasyonu başarıyla tamamlandı.
Güncel halde yayınlandı Genetec Patroller™, Mobile Sharp Bir güncelleme gerçekleştirildi ve Genetec Patroller™ içine sevk edildi.
Güncelleştirme başarısız oldu Genetec Patroller™, Mobile Sharp Genetec Patroller™ ya da Mobile Sharp biriminde bir güncelleştirme başarısız oldu veya Genetec Patroller™ bilgisayarında bir dosya senkronize edilmedi.
Güncelleştirme yükleme tamamlandı Genetec Patroller™, Mobile Sharp Genetec Patroller™ üzerinde ya da Mobile Sharp biriminde bir güncelleştirme tamamlandı, yeniden başlatma gerekmiyor.
Güncelleştirme yükleme başlatıldı Genetec Patroller™, Mobile Sharp Bir kullanıcı “Güncelleştir” simgesine tıklayarak Genetec Patroller™ üzerinde bir güncelleştirme başlattı.
Güncelleştirme kaldırma tamamlandı Genetec Patroller™, Mobile Sharp Genetec Patroller™ veya Mobile Sharp biriminde bir geri dönüş tamamlandı.
Güncelleştirme kaldırma başlatıldı Genetec Patroller™, Mobile Sharp Bir kullanıcı “Geri dönüş” simgesine tıklayarak Genetec Patroller™ üzerinde bir geri dönüş başlattı.
Kullanıcı oturumu kapattı kullanıcı Bir kullanıcı bir Security Center uygulamasından çıkış yaptı.
Kullanıcı oturumu açtı kullanıcı Bir kullanıcı bir Security Center uygulamasına giriş yaptı.
Ücretli süre doğrulanıyor park kuralı Park oturumu için uygunluk süresi ya da ödemeli süre doldu.
İhlal tespit edildi park kuralı Park oturumu için uygunluk süresi, ücretsiz süre ya da ödemeli süre doldu.
İhlal zorlandı park kuralı İhlal edilen araca bilet kesildi.
Ziyaretçi yanlış yolda kapı Bir ziyaretçi delegasyonunun hostu ya da önceki ziyaretçi sonrasında ayrılan sürede kimlik kartı göstermedi.
VRM bağlantı girişimi Archiver rolü Archiver bir VRM birimiyle bağlantı kurmaya çalıştı.
VRM bağlantı arızası Archiver rolü Archiver’ın bir VRM birimiyle bağlantı kurma girişimi başarısız oldu.
Pencere kapatıldı bölge Bir fiziksel pencere kapatıldı.
Pencere açıldı bölge Bir fiziksel pencere açıldı.
Bölge kuruldu bölge Bir bölge kuruldu.
Bölge kaldırıldı bölge Bir bölge kaldırıldı.
Bölge bakımı tamamlandı. I/O bölgesi Bir I/O bölgesi bakım modundan çıkarıldı.
Bölge bakımı başladı I/O bölgesi Bir I/O bölgesi bakım moduna alındı.
Bölge çevrimdışı I/O bölgesi Bir I/O bölgesi çevrimdışı.