Wycofanie aktualizacji Genetec Patroller™ lub aktualizacje Sharp - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Po zaktualizowaniu Genetec Patroller™masz możliwość wycofania tych aktualizacji i przywrócenia Genetec Patroller™do stanu, w jaki był przed wykonaniem aktualizacji.

Procedura

  1. Zamknij okno Genetec Patroller™.
    Zostanie wyświetlony ekran służący do wylogowania z Genetec Patroller™.

  2. Stuknij Wycofaj aktualizacje.
    Pojawi się okno z dostępnymi opcjami wycofywania aktualizacji.
  3. Stuknij ikonęGenetec Patroller™ lub ikonęSharp, aby kontynuować wycofywanie.

Wyniki

Genetec Patroller™zostanie zamknięty i ponownie uruchomiony po zakończeniu wycofywania aktualizacji.