Sprawdzanie wersji Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli chcesz zobaczyć, jaka wersja oprogramowania Genetec Patroller™jest uruchomiona, możesz to zrobić na ekranie Status

Procedura

  1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij pozycję Status, a następnie pozycję Informacje.
  2. (Opcjonalnie) Kliknij Wersje plików aby wyświetlić informacje o wersji pliku, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Genetec Patroller™