Rozwiązywanie problemów: Genetec Patroller™działa, ale nie odbiera odczytów z tablic - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli Genetec Patroller™ jest uruchomiony, ale nie są odbierane są żadne odczyty tablic, można rozwiązać problem.

O tym zadaniu

PRZYCZYNA: Możliwe że odczyty Genetec Patroller™ są wstrzymane lub Genetec Patroller™ może nie być podłączony do kamerSharp.

Procedura

  • W oknie głównym Genetec Patroller™ sprawdź, czy przełącznik Wstrzymaj/Wznów odczyt jest ustawiony na Włącz.
  • Sprawdź, czyGenetec Patroller™ jest podłączony do kamer Sharpw następujący sposób:
    1. W oknie głównymGenetec Patroller™ kliknij pozycję Wideo.
    2. Upewnij się, że działa transmisja wideo na żywo z kamery.