Włączanie i wyłączanie kamer Sharp - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli w pojeździe zainstalowano więcej niż jedną kamerę Sharp, możesz wybrać, które kamery są aktywowane za pomocąGenetec Patroller™. Można również użyć switcha kamery samochodowej AutoVu™, aby aktywować kamery, gdy switch jest zainstalowany w pojeździe.

O tym zadaniu

Jeśli masz tylko jedną kamerę, możesz użyć przycisku Wstrzymaj/Wznów w oknie głównymGenetec Patroller™, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Procedura

Aby włączyć i wyłączyć kamery Sharp w Genetec Patroller™:

 1. W oknie głównym Genetec Patroller™wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od konfiguracji Genetec Patroller™:
  • Jeśli tylko z przodu pojazdu są zainstalowane kamery: stuknij Lewa(), Prawa () lub Obie, aby włączyć odpowiednią kamerę Sharp.

   Wyświetlona ikona poinformuje Cię, która kamera Sharp jest aktywna. Na przykład, jeśli zobaczysz Obie oznacza to, że obie kamery są włączone, a tablice odczytywane.

  • Jeśli masz kamery zainstalowane zarówno z przodu, jak i z tyłu lub z tyłu pojazdu: stuknijKamery.
  Otworzy się okno Kamery i można włączyć lub wyłączyć dowolne z nich. W poniższym przykładzie wyświetlane są tylko dwie kamery (z przodu po prawej i z tyłu po lewej stronie).

Aby włączyć i wyłączyć kamerySharp za pomocą switcha kamery samochodowejAutoVu™:

 1. Użyj przełączników prawego i lewego, aby aktywować lub wyłączyć prawą i lewą kameręSharp.
  Switch kamery samochodowej AutoVu™ posiada również diody LED informujące o aktualnej aktywacji kamery (czerwony) i w celu wyświetlenia zasilania systemu (niebieski).