Rozwiązywanie problemów: nie powiodło się logowanie (nieprawidłowe poświadczenia) wGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli nie możesz się zalogować, możesz rozwiązać ten problem.

O tym zadaniu

PRZYCZYNA: Być może używasz niewłaściwych poświadczeń.

Procedura

SPRÓBUJ:

Skontaktuj się ze swoim przełożonym i upewnij się, że twoja nazwa użytkownika i hasło są poprawne.