Ikony kamerySharp - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Ikona wyświetlana na pasku narzędziGenetec Patroller™ zmienia się w zależności od liczby kamerSharp zainstalowanych w pojeździe i miejsca, w którym są zainstalowane.

Możesz mieć zainstalowanych maksymalnie 6 kamer. Po uruchomieniu Genetec Patroller™, zobaczysz jedną z następujących ikon:
Uwaga: Strzałki w prawo i w lewo mogą być jasno szare, jeśli kamera tymczasowo nie działa.
Ikona Co to oznacza
Oznacza to, że masz zainstalowane dwie kamerySharp (z przodu po lewej i z przodu po prawej stronie), ale tylko z przodu po lewej stronie odbywa się czytanie tablic rejestracyjnych.
Oznacza to, że masz zainstalowane dwie kamerySharp (z przodu po lewej i z przodu po prawej stronie), ale tylko z przodu po prawej stronie odbywa się czytanie tablic rejestracyjnych.
Oznacza to, Sharp że masz dwie kamery zainstalowane (z przodu po lewej i z przodu po prawej stronie) i obie dokonują odczytu tablic.
Oznacza to jedną z następujących czynności:
  • Zainstalowano więcej niż dwie kamerySharp.
  • Zainstalowano jedną lub więcej kamerSharp, które nie są zainstalowane na domyślnej przedniej lewej lub prawej stronie pojazdu.