Zarządzanie wpisami Nowo poszukiwane wGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Po dodaniu jednego lub więcej wpisów do Nowo poszukiwane można dodawać, edytować, usuwać i wyszukiwać określone wpisy na liście w ramach aplikacji Genetec Patroller™

O tym zadaniu

AdministratorzyGenetec Patroller™mogą wyłączyć tę opcję w Genetec Patroller™ Config Tool.

Procedura

  1. W głównym oknie Genetec Patroller™ stuknij Nowo Poszukiwane, a potem stuknij Zarządzaj
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Stuknij dodaj (), usuń (), lub edytuj () aby zarządzać wprowadzonymi pozycjami na liście.
    • Wprowadź numer tablicy rejestracyjnej lub inne dane dotyczące pojazdu w polu Szukaj.