Akceptowanie trafień w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Gdy otrzymasz ważne trafienie, akceptujesz je. Na przykład, jeśli zestawiona tablica dla trafienia jest identyczna z tablicą na hotliście, akceptujesz trafienie.

O tym zadaniu

 • W niektórych konfiguracjach, Genetec Patroller™ automatycznie akceptuje i egzekwuje każde trafienie bez wymaganej interakcji użytkownika. Administratorzy Genetec Patroller™ mogą włączyć tę opcję w Genetec Patroller™ Config Tool.
 • Gdy trafienie zostanie zaakceptowane i nie zostanie wyegzekwowane, odczyt numerów tablicy, który wygenerował trafienie, nie zostanie usunięty z hotlisty. Dlatego jeśli tablica zostanie ponownie odczytana, wygeneruje kolejne trafienie.
 • Po zatwierdzeniu trafienia (zaakceptowaniu lub odrzuceniu) i wybraniu czy będzie podlegało egzekwowaniu czy nie, Genetec Patroller™usuwa je z głównej listy niepotwierdzonych trafień.
 • Gdy kamera Sharp rejestruje odczyt tablicy rejestracyjnej, system powiadamia o tym użytkownika, emitując dźwięk.
  Uwaga: Jeśli pojazd patrolowy jest wyposażony w przednie i tylne kamery, system może być skonfigurowany tak, aby łączyć odczyty z kamer w całość. Proces fuzji opóźnia powiadomienie dźwiękowe o około 3 sekundy.

Procedura

 1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij Trafienia.
  Niepotwierdzona lista trafień pojawia się na przeglądarce tablic rejestracyjnych.
 2. Stuknij trafienie i przejrzyj informacje w panelu Trafienia i Informacje.
 3. Stuknij Akceptuj.
  W zależności od sposobu konfiguracjiGenetec Patroller™, może być konieczne podanie dodatkowych informacji podczas zaakceptowania powodów uznania trafienia.
 4. Jeśli ma to zastosowanie, określ, czy chcesz Egzekwować trafienie klikając Egzekwuj lub Nie egzekwuj.
  W zależności od tego, w którym trybie pracujesz i jak Genetec Patroller™ jest skonfigurowany, po wyegzekwowaniu trafienia, może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji.
 5. Stuknij Transmisja na żywo i kontynuuj patrol.