Wyświetlanie listy komunikatów o błędach w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli rozwiązujesz problemy związane z procesami lub usługamiGenetec Patroller™, możesz wyświetlić listę komunikatów o błędach na ekranie Status

O tym zadaniu

Jeśli nie wszystkie informacje mieszczą się na ekranie, w razie potrzeby można przesunąć okno w górę i w dół.

Procedura

 1. W oknie głównymGenetec Patroller™ stuknij pozycję Status, a następnie pozycję Wiadomości.

  Zostanie otwarte okno Wiadomości i zostanie wyświetlona pełna lista wiadomości.

  Okno Wiadomości zawiera następujące informacje:
  Typ
  Typ wiadomości.
  Znacznik czasu
  Kiedy wystąpił proces.
  Kategoria
  Do jakiej kategorii należy proces (np. inicjalizacja, baza danych itp.).
  Wiadomość
  Szczegółowy komunikat o stanie procesu.
 2. Aby wyświetlić tylko wiadomości zawierające błędy, kliknijWyświetl tylko błędy.
  Aby ponownie przełączyć się do pełnej listy wiadomości, ponownie stuknij Wyświetl tylko błędy.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić plik dziennikaGenetec Patroller™, stuknij pozycję Wyświetl plik dziennika
  Wygenerowany zostanie plik .log.