Odciążanie systemu i przesył danych do Security Center z Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Aby odciążyć system, dane można przesłać bezpośrednio do Security Center, jeśli jest dostępne połączenie bezprzewodowe (np. jeśli znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej) lub można dokonać przesyłu danych do lokalnego folderu na komputerze w pojeździe.

O tym zadaniu

Ekran Odciążania systemu to miejsce, w którym dokonasz przesyłu danych doSecurity Center. Administratorzy Genetec Patroller™skonfigurują metodę odciążania przy początkowych ustawieniach. W przypadku odciążania do pliku lokalnego, należy skopiować dane odciążania na dysk Flash, aby przenieść dane do Security Center. Jeśli pracujesz w trybie MLPI, możesz również użyć tego ekranu, aby usunąć wszystkie odczyty, jeśli chcesz zrezygnować z funkcji porządkowania inwentarza.

Jeśli z jakiegoś powodu odciążanie nie może zostać ukończone, przy następnym uruchomieniu Genetec Patroller™ zobaczysz żółtą ikonę odciążania () na pasku powiadomień, co będzie oznaczało, że wciąż istnieją odczyty, które oczekują na przesył. Kliknij bezpośrednio na ikonę, aby natychmiast rozpocząć proces odciążania systemu. Alternatywnie można wykonać odciążanie w późniejszym czasie przy użyciu ekranu Odciążanie systemu

Procedura

 1. W oknie głównym Genetec Patroller™stuknij Odciążanie systemu.
  Uwaga: Następujący przechwyt ekranu jest przykładem. Informacje wyświetlane w oknie różnią się w zależności od trybu w Genetec Patroller™, w który pracujesz.
  W zależności od konfiguracjiGenetec Patroller™ zobaczysz całkowitą liczbę odczytów i trafień albo liczbę odczytów i trafień od ostatniego odciążenia sytemu. Zobaczysz również godzinę i datę ostatniego odciążenia systemu (jeśli dotyczy). Jeśli pojawią się ostrzeżenia, będą wyświetlane w dolnej części okna dialogowego.

 2. Stuknij Start > OK.

Co dalej

 • Jeśli Genetec Patroller™ jest skonfigurowany do bezprzewodowego przesyłu danych do Security Center, nie musisz robić już nic więcej. Odciążenie systemu zostało zakończone.
 • Jeśli Genetec Patroller™ jest skonfigurowany do przesyłu danych do folderu na dysku twardym komputera w pojeździe, należy skopiować dane z folderu Odciążanie systemu na komputerze w pojeździe na dysk Flash, a następnie przenieść te dane do folderu Odciążanie systemu na komputerze Security Center
  • Domyślną lokalizacją folderu Odciążanie systemu na pokładowym komputerze w pojeździe jest C:\. Jednakże, inna lokalizacja mogła zostać określona w zakładce Odciążanie systemu w Genetec Patroller™Config Tool. Aby uzyskać więcej informacji na temat odciążania danych Genetec Patroller™, przeczytaj Przewodnik administratora Genetec Patroller .
  • Domyślną lokalizacją folderu Odciążanie systemu na komputerzeSecurity Center jest C:\Genetec\AutoVu\RootFolder\Offload. Jednakże administrator Genetec Patroller™ może określić inną lokalizację w zakładceWłaściwości Managera LPR. Aby uzyskać więcej informacji na temat roli Managera LPR, zobacz Informacje o Managerach LPR.