Zmiana hasła w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła, aby się zalogować do Genetec Patroller™, ta opcja umożliwia zmianę hasła.

Zanim rozpoczniesz

Aby zmienić hasło, należy podać następujące informacje:
  • Musisz być podłączony Security Center (np. w zasięgu sieci bezprzewodowej).
  • W Genetec Patroller™Config ToolTyp logowania musi być ustawiony na tryb Bezpieczna nazwa i hasło na stronie Ogólne.

Procedura

  1. W głównym oknie Genetec Patroller™, stuknij pozycję Status, a następnie stuknij pozycję Zmień hasło.
    Zostanie wyświetlone okno do zmiany hasła.

  2. Wprowadź stare hasło, nowe hasło, a następnie potwierdź nowe hasło.
  3. Stuknij pozycję Zastosuj aby zmienić hasło, lub Anuluj, aby odrzucić zmiany.

Wyniki

Twoje hasło zostało zmienione.