Okno Wideo w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Okno Wideo umożliwia wyświetlanie transmisji wideo na żywo z kamery kontekstowej Sharp, kamery LPR i kamer zainstalowanych na oponach (jeśli dotyczy), aby sprawdzić, czy kamery Sharp działają prawidłowo.

Jeśli wideo nie działa, ikona wideo zmieni się na kolor czerwony w oknie głównym.

A Wybierz z której kamerySharp chcesz wyświetlić obraz.
Uwaga: Konfiguracja może być inna niż przedstawiona tutaj.
B Wyświetl wideo z kamery kontekstowej lub kamery LPR. Można również wyświetlić wideo z kamer zainstalowanych na oponie (jeśli dotyczy).
C To ustawienie służy do modyfikowania czasu naświetlania. Za pomocą przycisku + lub - można ręcznie zmodyfikować czas naświetlania lub kliknąć przycisk Auto, aby automatycznie obliczyć czas naświetlania za pomocą Genetec Patroller™