Rozwiązywanie problemów: Genetec Patroller™nie generuje trafień tablic na znanej mu liście hotlist - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli Genetec Patroller™ nie generuje trafień dla tablic rejestracyjnych na znanej liście hotlist, można rozwiązać ten problem.

O tym zadaniu

PRZYCZYNA: Możliwe że włączone są ustawienia "opóźnienia trafienia" lub "ilości odrzuceń"

Procedura

  • Upewnij się, że administrator Genetec Patroller™nie określił znaczenia "opóźnienia trafienia".
    "Opóźnienie trafienia" określa, że ten sam numer tablicy nie może wygenerować wielu trafień w określonym przedziale czasu.
  • Upewnij się, że administrator Genetec Patroller™nie zdefiniował "ilości odrzuceń" dla urządzenia Genetec Patroller™.
    "Liczba odrzuceń" określa, że po z góry określonej liczbie niepotwierdzonych trafień,Genetec Patroller™ automatycznie odrzuca wszystkie kolejne trafienia.