Sprawdzanie stanu komponentów AutoVu™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli trzeba rozwiązać potencjalne problemy związane z różnymi komponentami AutoVu™, można sprawdzić stan tych komponentów na ekranie Status Można również wygenerować plik historycznych zapisów, jeśli potrzebujesz pomocy Technicznej.

O tym zadaniu

Jeśli nie wszystkie informacje mieszczą się na ekranie, w razie potrzeby można przesunąć okno w górę i w dół.

Procedura

 1. W oknie głównym Genetec Patroller™stuknij Status, a następnie pozycję Diagnostyka.
  Uwaga: Następujący przechwyt ekranu jest przykładem. Informacje wyświetlane w oknie różnią się w zależności od trybu w Genetec Patroller™, w który pracujesz.

  Okno Diagnostyczne zawiera następujące informacje:
  Status
  Status komponentu (np. zielony, czerwony, etc).
  Kategoria
  Do jakiej kategorii należy komponent (np. sprzęt, odciążenie systemu itp.).
  Wiadomość
  Szczegółowy komunikat o stanie komponentu.
 2. Jeśli chcesz zapisać plik diagnostyczny na pulpicie, aby można go wysłać do Pomocy Technicznej Genetec w celu rozwiązania problemu z systemem, stuknij Utwórz plik diagnostyczny.