Cykl pracy dotyczący Egzekwowania Prawa - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Ta sekcja obejmuje przegląd typowego cyklu pracy dotyczącego Egzekwowania Prawa.

W zależności od konfiguracji Genetec Patroller™, niektóre z tych zadań mogą nie dotyczyć określonej sytuacji. Na przykład administratorzy Genetec Patroller™ mogą wyłączyć Przechwytywanie ręczne, w którym to przypadku, to nie będzie częścią cyklu pracy.

Przed rozpoczęciem patrolu

Istnieją zadania do wykonania przed rozpoczęciem patrolu. Jeśli nie możesz wykonać zadań na tej liście kontrolnej, skontaktuj się z administratorem Genetec Patroller™ zanim rozpoczniesz patrol.

Zadanie Opis Gdzie znaleźć więcej informacji
 • Włóż klucz USB
(Opcjonalnie) Jeśli używasz klucza USB do pobierania wymaganych danych konfiguracyjnych Genetec Patroller™ (np. hotlisty, listy pojazdów z pozwoleniem itp.), włóż klucz, a następnie stuknijpozycję Zastosuj konfigurację Patroller w kluczu USB.
 • Zaloguj się
Jeśli logujesz się po raz pierwszy, może być konieczna zmiana początkowego hasła.
 • Sprawdź kamery
Sprawdź kanał wideo Sharpi zobacz czy kamery działają.
 • Sprawdź status połączenia Genetec Patroller™
Jeśli wskaźnik stanu na pasku powiadomień jest czerwony, oznacza to, że wystąpił błąd w Genetec Patroller™. Stuknij wskaźnik, aby uzyskać więcej informacji.
 • Sprawdź status pobierania Genetec Patroller™
Stuknij wskaźnik stanu pobierania na pasku powiadomień, aby sprawdzić czy Genetec Patroller™ pobrał wymagane listy kontrolne (hotlists).

Podczas patrolu

Zadania do wykonania podczas jednostki patrolu zależą wyłącznie od sytuacji, które napotkasz. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz reagować na alerty dotyczące hotlisty, dodawać lub zarządzać wpisami na listę Nowo poszukiwanych pojazdów , w razie potrzeby wykonywać Ręczne przechwytywanie itd.

Zadanie Opis Gdzie znaleźć więcej informacji
 • Odpowiadanie na trafienia na hotlist
Hotlisty zawierają informacje o skradzionych pojazdach, osobach podejrzanych o naruszanie prawa, alarmach pomarańczowych i tak dalej.
 • Ręcznie dodaj nowy poszukiwany pojazd
Pojazd, który nie znajduje się na pobranej liście hotlist, może zostać wprowadzony jako Nowo poszukiwany pojazd w dowolnym momencie podczas zmiany.
 • Ręczne przechwytywanie tablicy rejestracyjnej
Przechwyć tablicę rejestracyjną ręcznie, na przykład gdy tablica nie jest w polu widzenia kamery Sharp.
 • Przeprowadź historyczne zestawienia odczytów
Zestaw wcześniej przechwycone odczyty z nową lub zaktualizowaną hotlistą. Przeglądanie historycznych odczytów tablic w Genetec Patroller™

Po zakończeniu patrolu

Istnieją zadania do wykonania po zakończeniu patrolowania.

Zadanie Opis Gdzie znaleźć więcej informacji
 • Weryfikacja potwierdzonych trafień
Przejrzyj wyegzekwowane lub niewyegzekwowane trafienia podczas patrolu. Weryfikacja uznanych trafień wGenetec Patroller™
 • Dokonaj przesyłu danych
W zależności od konfiguracji systemu można bezprzewodowo przesłać dane do Security Center,na folder w komputerze w pojeździe lub na dysk flash. Odciążanie systemu i przesył danych do Security Center z Genetec Patroller™
 • Wyloguj się
W zależności od konfiguracji systemu, wylogowywanie może nastąpić automatycznie podczas przesyłu danych w celu odciążenia systemu. Wylogowywanie się zGenetec Patroller™