Rozwiązywanie problemów: Ręczne przechwytywanie numeru tablicy na znanej liście hotlist nie generuje trafienia w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli ręcznie przechwycisz numer tablicy ze znanej listy hotlist, ale nie wygenerujesz tym samym trafienia, możesz rozwiązać ten problem.

O tym zadaniu

PRZYCZYNA: Być może nie udało się Genetec Patroller™ pobrać hotlisty lub przeanalizować pliku hotlist, ustawienie "opóźnienie trafienia" może być włączone lub być może niepoprawnie wprowadzono numer tablicy.

Procedura

 • Sprawdź, czy lista hotlist została pomyślnie pobrana przez Genetec Patroller™ w następujący sposób:
  1. W Genetec Patroller™kliknij Listy tablic.
  2. Upewnij się, że plik hotlisty, który Cię interesuje, jest wyświetlany na stronie Listy tablic z poprawną datą i godziną.
 • Sprawdź, czy lista hotlist została pomyślnie pobrana przez Genetec Patroller™ w następujący sposób:
  1. W Genetec Patroller™kliknij Status, a następnie przejdź do strony Diagnostyka.
  2. Sprawdź, czy z plikiem hotlist skojarzono jakieś błędy.
   Jeśli na liście występują błędy, mógł wystąpić jeden z następujących problemów:
   • Zawartość lub struktura danych w pliku hotlist mogły ulec zmianie.
   • Nazwa pliku lub rozszerzenie pliku hotlist mogły ulec zmianie.
   Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratoremGenetec Patroller™.
 • Upewnij się, że administrator Genetec Patroller™nie określił znaczenia "opóźnienia trafienia".
  "Opóźnienie trafienia" określa, że ten sam numer tablicy nie może wygenerować wielu trafień w określonym przedziale czasu.