Troubleshooting: Cannot review acknowledged hits in Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli nie możesz przejrzeć potwierdzonych trafień, możesz rozwiązać ten problem.

O tym zadaniu

PRZYCZYNA: tryb Włącz weryfikację może być wyłączony (według ustawień domyślnych jest włączony).

Procedura

  1. Otwórz Genetec Patroller™ Config Tool.
  2. Wybierz Interfejs użytkownika.
  3. On the General tab, turn on the Enable reviews setting.