Czym jest Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Genetec Patroller™ jest aplikacją AutoVu™ zainstalowaną na komputerze w pojeździe. Genetec Patroller™ łączy się z Security Center i jest kontrolowany przez LPR Manager.

W zależności od rozwiązania AutoVu™ , Genetec Patroller™ może spełniać następujące funkcje:
  • Weryfikować tablice rejestracyjne odczytane przez kamery LPR z listami pojazdów będących przedmiotem zainteresowania (hotlists) oraz pojazdów posiadających zezwolenia (listy zezwoleń).
  • Wysłać powiadomienie dotyczące odczytu z hotlisty, powiadomienie dotyczące listy pojazdów objętych pozwoleniem lub dotyczące przekroczenia limitu czasu parkowania, co umożliwi podjęcie natychmiastowego działania.
  • Zebrać dane w celu wyegzekwowania ograniczonego czasowo parkowania.
  • Zebrać odczyty numerów tablic rejestracyjnych w celu stworzenia i prowadzenia listy tablic rejestracyjnych przyporządkowanych do miejsc parkingowych.