Bijwerken van de parkeerterreininventaris van een bepaalde huurder. - AutoVu™ Free-Flow 9.2.0

AutoVu™ Free-Flow Plugin Handleiding 9.2.0

Product
AutoVu™ Free-Flow
Content type
Handleidingen > Plugin- en extensiehandleidingen
Version
9.2
Release
9.2.0
Language
Nederlands
Last updated
2022-10-14

Als het parkeerterrein voor de dag sluit, kunt u aannemen dat alle parkeersessies die bij een bepaalde huurder horen afgelopen zijn en dat alle overgebleven voertuigen op het parkeerterrein die bij die huurder horen een bekeuring hebben gekregen of weggesleept moeten worden. Met de portal kuntAutoVu™ u de bezettingsgraad van een bepaalde huurder bijwerken.

Procedure

  1. Log in op de AutoVu™portal.
  2. Op het tabblad Dashboard scrollt u naar de sectie Gebruiksdetails.
  3. Voer het nieuwe bezettingsgetal voor de specifieke huurder in in het overeenkomstige veld Gebruik.
    In het volgende scenario, als u de bezettingsgraad voor doorgangsparkeren wilt terugzetten, dan klikt u op de overeenkomstige bezettingswaarde in de kolom Gebruik.
  4. Klik om de nieuwe bezettingsgraad op te slaan.
    OPMERKING: Om de veranderingen in de bezettingsgraad ongedaan te maken, klikt u op het pictogram.