Dodawanie tablic Nowo Poszukiwane wGenetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Jeśli szukasz określonej tablicy, która nie znajduje się na hotlistach, które są załadowane w Genetec Patroller™, możesz ręcznie dodać numer tablicy rejestracyjnej do lokalnej bazy danychGenetec Patroller™, dodając numery do Nowo Poszukiwane

Procedura

 1. W oknie głównym Genetec Patroller™ stuknij pozycję Nowo poszukiwane.
 2. Wprowadź następujące informacje:
  Tablica
  Numer tablicy rejestracyjnej.
  Stan
  Stan lub prowincja w której wydano tablice.
  Kategoria
  Kategoria Nowo poszukiwanego wpisu (np. skradziony pojazd, osoba naruszająca prawo itp). Należy pamiętać, że w trybie Genetec Patroller™Standalone ta opcja jest automatycznie ustawiana na Brak.
  Pozostałe pola są tworzone i konfigurowane przez administratorówGenetec Patroller™. Opcje pokazane w tym przykładzie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
 3. Stuknij na jedną z następujących czynności:
  Dodaj
  Stuknij tutaj, aby dodać nowy wpis do Nowo poszukiwane do lokalnej bazy danych Genetec Patroller.
  Dodaj i Zestaw
  Stuknij na to, aby dodać nowy wpis do Nowo poszukiwanych do lokalnej bazy danych Genetec Patroller i sprawdzić, czy odczyt tablicy pasuje do jakichkolwiek odczytów, które miały miejsce w przeszłości.
  Uwaga: Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Włącz historyczne zestawienia odczytów tablic w Genetec Patroller™ Config Tool

Wyniki

Zostanie dodany wpis do Nowo poszukiwane .Genetec Patroller™ generuje trafienie, jeśli tablica zostanie przechwycona lub zestawia z odczytem, który został zapisany w przeszłości.