Edycja odczytów w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

Applies to
Genetec Patroller™ 6.5
Last updated
2020-04-07
Content type
Przewodniki
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Genetec Patroller™
Version
6.5

Jeśli tablica jest błędnie odczytana i chcesz ją poprawić przed przesyłem danych, możesz edytować numery tablic w panelu informacyjnym okna głównego Genetec Patroller™.

Zanim rozpoczniesz

Turn on the Enable plate editing setting in Genetec Patroller™ Config Tool.

O tym zadaniu

  • Nie można edytować trafienia po jego zaakceptowaniu lub wymuszeniu.
  • Odczyty nie mogą być edytowane po dokonaniu przesyłu plików systemowych.
  • Nowy (zmieniony) odczyt zastępuje oryginalny odczyt.

Procedura

  1. W oknie głównymGenetec Patroller™, stuknij odczyt tablicy w panelu informacyjnym.
    Zostanie otwarte okno dialogowe edycji danych odczytu.

  2. Wprowadź prawidłową wartość.
  3. Stuknij OK.