Wyświetlanie pobranych list tablic rejestracyjnych w Genetec Patroller™ - Genetec Patroller™ 6.5

Instrukcja użytkowania Genetec Patroller w kwestii Egzekucji Prawa 6.5

series
Genetec Patroller™ 6.5
revised_modified
2020-04-07

Jeśli chcesz zobaczyć informacje o plikach, które zostały pobrane do Genetec Patroller™, takich jak hotlisty lub listy zezwoleń, możesz wyświetlić listę pobrań z ekranu Listy tablic

Procedura

Aby wyświetlić pobrane listy tablic:

W oknie Genetec Patroller™ stuknij naciśnij pozycję Status, a następnie pozycję Listy tablic

Wyniki

Okno Listy tablic zawiera następujące informacje:
Status
Status hotlisty lub listy zezwoleń jest wyświetlany przez ikonę wskaźnika stanu znajdującą się obok nazwy listy tablic. Kolor ikony wskaźnika statusu zmienia się w zależności od statusu hotlisty lub listy zezwoleń do pobrania:
Zielony
Hotlista / lista zezwoleń jest załadowana i gotowa.
Żółty
Hotlista / lista zezwoleń jest pobierana.
Czerwony
Błąd ze strony Genetec Patroller™ Sprawdź, czy nie ma błędów i/lub uruchom ponownie aplikację.
Szary
Brak hotlisty ani listy zezwoleń do załadowania.
Plate list
Nazwa pobranego pliku. Typ pobranego pliku jest reprezentowany przez ikonę po lewej stronie nazwy pliku. Na przykład przy hotliście pojawi się ikona egzekwowania prawa () i przy liście zezwoleń zostanie wyświetlona ikona zezwolenia ()
Ostatnio zmodyfikowane
Kiedy plik był ostatnio edytowany lub zmieniany. W przypadku hotlisty jest to moment w którym hotlista została zmodyfikowana, a nie moment w którym została pobrana.
Ilość wpisów
Ilość wpisów na liście.
Ostatnio zsynchronizowany
Kiedy plik został ostatnio pobrany do Genetec Patroller™.