Comenzi rapide implicite de la tastatură în Security Desk - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-12-05
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Language
Română
Product
Security Center
Version
5.11
Category
User guides

Acest tabel enumeră comenzile rapide implicite de la tastatură pe care le puteți utiliza pentru a controla sarcina, ferestrele și entitățile din stația de lucru locală. Această listă este clasificată în ordine alfabetică după categoria de comandă.

Notă: Puteți să modificați comenzile rapide de la tastatură din caseta de dialog Opțiuni.
Comandă Descriere Comandă rapidă
Comenzi generale
Blocare automată Blocați stația de lucru. Ctrl+Shift+L
Controale Afișați sau ascundeți controalele. F7
Navigați doar în tablou, doar în raport și în ambele Afișați numai tabloul, doar panoul de raportare sau ambele. F9
Ieșire din aplicație Închideți aplicația. Alt+F4
Ecran complet Comutați între afișarea aplicației în ferestre și în modul de ecran complet. F11
Accesați următorul conținut din ciclu Când vizualizați o entitate arhivată într-o fereastră, comutați la următoarea entitate atașată sau la următoarea cameră din secvență. Ctrl+săgeată la dreapta
Accesați următorul conținut din ciclu (toate ferestrele) Când vizualizați o entitate arhivată într-o fereastră, comutați la următoarea entitate atașată sau la următoarea cameră din secvență. Ctrl+Shift+săgeată la dreapta
Accesați pagina următoare Comutați la fila sarcinii următoare. Ctrl+Tab
Accesați conținutul anterior din ciclu Când vizualizați o entitate arhivată într-o fereastră, comutați la entitatea atașată anterioară sau la următoarea cameră din secvență. Ctrl+săgeată la stânga
Accesați conținutul anterior din ciclu (toate ferestrele) Când vizualizați o entitate arhivată într-o fereastră, comutați la entitatea atașată anterioară sau la următoarea cameră din secvență. Ctrl+Shift+săgeată la stânga
Accesați pagina anterioară Comutați la fila sarcinii anterioare. Ctrl+Shift+Tab
Help Deschideți ajutorul online. F1
Pagina de pornire Accesați pagina de pornire. Ctrl+accent grav ( `)
Acțiune rapidă x Executați acțiunile rapide 1-10 după ce le-ați configurat. Ctrl+(F1-F10)
Opțiuni Deschideți caseta de opțiuni Opțiuni. Ctrl+O
Selectare coloane Selectați coloanele pe care să le afișați sau să le ascundeți în panoul de raportare. Ctrl+Shift+C
Selector Afișați sau ascundeți panoul selectorului. F6
Pornire ciclicitate Comutați automat între toate entitățile încărcate din Security Desk. În mod implicit, este utilizat un timp de așteptare de 4 secunde pentru fiecare entitate. Ctrl+săgeată în sus
Pornire ciclicitate (totală) Comutați automat între toate entitățile încărcate din Security Desk. În mod implicit, este utilizat un timp de așteptare de 4 secunde pentru fiecare entitate. Ctrl+Shift+săgeată în sus
Doar ferestre Afișați numai ferestrele de afișare și lista de sarcini. Panoul selectorului, panoul de evenimente și controalele sunt ascunse. Acesta este utilizat în principal pentru sarcina Monitorizare. F10
Meniul contextual pentru fereastră Deschideți meniul contextual pentru fereastră pentru fereastra selectată din tablou.
Notă: Această comandă rapidă de la tastatură nu poate fi modificată din caseta de dialog Opțiuni.
Shift+F10 sau tasta pentru meniul contextual

Apăsați pe Tab pentru a naviga printre opțiunile de meniu și apoi apăsați pe Enter.

Comenzi alarmă
Confirmare (implicită) Confirmați alarma selectată din sarcina Raport de alarmă Bară de spațiu
Confirmare totală (implicită) Confirmați toate alarmele din sarcina Raport de alarmă. Ctrl+Shift+bară de spațiu
Afișare pagină alarmă Deschideți sarcina Monitorizare alarmă. Ctrl+A
Amânare alarmă (totală) Amânați toate alarmele timp de 30 de secunde. Când este amânată, o alarmă este eliminată temporar din tablou. Alt+Ctrl+Shift+S
Amânare alarmă Amânați alarma timp de 30 de secunde. Când este amânată, alarma este eliminată temporar din tablou. S
Comenzi cameră
Adăugați un marcaj Adăugați un marcaj la înregistrarea video din fereastra selectată (doar pentru înregistrările video live). B
Adăugare marcaj (toate) Adăugați marcaje la înregistrarea video din toate ferestrele selectate (doar pentru înregistrările video live). Ctrl+Shift+B
Copiere statistici din fereastra înregistrării video selectată în prezent Copiați statistica din fereastra selectată. Ctrl+Shift+X
Export înregistrare video Exportați înregistrarea video din fereastra selectată. Ctrl+E
Export înregistrare video din toate ferestrele Exportați înregistrarea video din toate ferestrele din tablou. Ctrl+Shift+E
Înainte Derulați înainte redarea înregistrării video. Punct (.)
Înainte toate Derulați înainte redarea înregistrării video pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+Punct (.)
Reluare instantanee Vizualizați o reluare instantanee a înregistrării video din fereastra selectată. I
Salt înapoi Săriți înapoi în clipul video înregistrat, în funcție de timpul de căutare specificat în caseta de dialog Opțiuni. Ctrl+Shift+N
Salt înapoi total Săriți înapoi în clipul video înregistrat, în funcție de timpul de căutare specificat în caseta de dialog Opțiuni, pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Alt+Ctrl+Shift+N
Salt înainte Săriți înainte în clipul video înregistrat, în funcție de timpul de căutare specificat în caseta de dialog Opțiuni. Ctrl+Shift+M
Salt înainte toate Săriți înainte în clipul video înregistrat, în funcție de timpul de căutare specificat în caseta de dialog Opțiuni, pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Alt+Ctrl+Shift+M
Cadrul următor Când redarea înregistrării video este întreruptă, mergeți la cadrul următor al înregistrării video. M
Cadrul următor total Când redarea înregistrării video este întreruptă, mergeți la cadrul următor al înregistrării video. Aceasta se aplică tuturor camerelor care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+J
Redare/Pauză Întrerupeți sau redați înregistrarea video. G
Redare/Pauză totală Întrerupeți sau redați înregistrarea video pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+G
Cadrul anterior Când redarea înregistrării video este întreruptă, mergeți la cadrul anterior al înregistrării video. N
Cadrul anterior total Când redarea înregistrării video este întreruptă, mergeți la cadrul anterior al înregistrării video. Aceasta se aplică tuturor camerelor care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+H
Derulare înapoi Derulați înapoi redarea înregistrării video. Virgulă (,)
Derulare înapoi totală Derulați înapoi redarea înregistrării video pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+Virgulă (,)
Afișare cronologie diagnostic Afișați cronologia pentru diagnosticul fluxului video. Ctrl+Shift+T
Afișare diagnostic flux video Afișați sau ascundeți diagnosticul fluxului video, unde puteți depana problemele legate de fluxul video. Ctrl+Shift+D
Afișare statistici flux video în fereastră Afișați sau ascundeți rezumatul statisticilor pentru înregistrarea video din fereastra selectată Ctrl+Shift+A
Afișare stare flux video Afișați sau ascundeți rezumatul stării pentru conexiunile și redirecționările fluxului video din fereastra selectată. Ctrl+Shift+R
Redare cu încetinitorul Comutați redarea la redare cu încetinitorul. Shift+En dash (-)
Redare cu încetinitorul (totală) Comutați redarea la redare cu încetinitorul pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+En dash (-)
Comutare la live Comutați la înregistrarea video live. L
Comutare la live (totală) Comutați la înregistrarea video live pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+V
Comutare la redare Comutați la înregistrarea video cu redare. P
Comutare înregistrare Porniți sau opriți înregistrarea video pentru fereastra selectată. R
Comutare înregistrare (totală) Porniți sau opriți înregistrarea video pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Alt+Ctrl+Shift+R
Monitorizare vizuală Activați sau dezactivați monitorizarea vizuală pentru fereastra selectată. Alt+F
Monitorizare vizuală (totală) Activați sau dezactivați monitorizarea vizuală pentru toate camerele care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+F
Comenzi PTZ
Accesare presetare Săriți la o presetare PTZ pe care o selectați. <Presetare PTZ>+Shift+Insert
Panoramare la stânga Panoramați la stânga imaginea camerei PTZ. Săgeată stânga
Panoramare la dreapta Panoramați la dreapta imaginea camerei PTZ. Săgeată dreapta
Înclinare în jos Înclinați în jos imaginea camerei PTZ. Săgeată în jos
Înclinare în sus Înclinați în sus imaginea camerei PTZ. Săgeată în sus
Apropiere Apropiați imaginea camerei PTZ. Mențineți apăsat semnul Plus (+)
Îndepărtare Îndepărtați imaginea camerei PTZ. Mențineți apăsată tasta En dash (-)
Comenzi ușă
Deblocare Deblocați ușa selectată. U
Deblocare (totală) Deblocați toate ușile care sunt afișate în tablou. Ctrl+Shift+U
Comenzi sarcină
Redenumire sarcină Redenumiți sarcina selectată. F2
Salvare ca Salvați o sarcină sub un nume și un domeniu de utilizare diferit (privat sau public). Ctrl+T
Salvare spațiu de lucru Salvați lista de sarcini astfel încât să fie restabilită automat data viitoare când vă conectați la sistem cu același nume de utilizator. Ctrl+Shift+S
Sarcini salvate Deschideți pagina sarcini publice de pe pagina de pornire. Ctrl+N
Comenzi fereastră
Înapoi Comutați la conținutul anterior al ferestrei. Alt+săgeată stânga
Modificare model fereastră Modificați modelul ferestrei din tablou. Ctrl+P
Reinițializare Reinițializați o anumită fereastră din tablou. <ID fereastră>+Backspace
Reinițializare totală Reinițializați toate ferestrele din tablou. Ctrl+Backspace
Navigare la model următor Navigați la modelul următor de fereastră. W
Navigare la model anterior Navigați la modelul anterior de fereastră. Q
Afișare secvență cameră Afișați o secvență de cameră dintr-o anumită fereastră. <ID secvență de cameră>+Ctrl+Enter
Afișare entitate Afișați o entitate dintr-o anumită fereastră. <ID entitate>+Enter
Înainte Comutați la conținutul următor al ferestrei. Alt+săgeată dreapta
Pagina de pornire
Mod hartă
Săriți la pagina web de pornire asociată cu harta.
Mod fereastră:
Reveniți la primul conținut pe care l-ați glisat în fereastră.
Alt+HOME
Maximizare fereastră Maximizați fereastra selectată la întregul tablou. Apăsați din nou pe E pentru a micșora fereastra. E
Maximizare fereastră pe ecran complet Maximizați fereastra selectată la modul de ecran complet. Apăsați din nou pe Alt+Enter pentru a micșora fereastra. Alt+Enter
Monitorizare alarme Activați sau dezactivați monitorizarea alarmelor pentru fereastra selectată. Când este activată monitorizarea alarmelor, alarmele apar automat în fereastră. Alt+A
Monitorizare totală alarme Activați sau dezactivați monitorizarea alarmelor pentru toate ferestrele din tablou. Când este activată monitorizarea alarmelor, alarmele apar automat în ferestre. Alt+Ctrl+Shift+A
Monitorizare evenimente Activați sau dezactivați monitorizarea evenimentelor pentru fereastra selectată. Când este activată monitorizarea evenimentelor, evenimentele apar automat în fereastră. Alt+T
Arhivare/dezarhivare Arhivați sau dezarhivați zona sau secvența de cameră din fereastra selectată. Alt+U
Reîmprospătare Reîmprospătați pagina sau reîncărcați fereastra selectată. F5
Selectare fereastră următoare Selectați fereastra următoare din tablou. Y
Selectare fereastră anterioară Selectați fereastra anterioară din tablou. T
Pornire ciclicitate sarcini Comutați automat între toate sarcinile încărcate din Security Desk. În mod implicit, este utilizat un timp de așteptare de 4 secunde pentru fiecare sarcină. Ctrl+Q
Oprire ciclicitate sarcină Opriți rotirea ciclicității sarcinilor. ESC
Comutare monitorizare (totală) Activați sau dezactivați monitorizarea evenimentelor pentru toate ferestrele din tablou. Când este activată monitorizarea evenimentelor, evenimentele apar automat în ferestre. Alt+Ctrl+Shift+T