Despre vizualizarea zonei în Security Desk - Security Center 5.11

Ghid introductiv pentru Security Desk 5.11

Product
Security Center
Content type
Ghiduri > Ghiduri de utilizare
Version
5.11
Language
Română
Last updated
2022-12-05

Utilizând vizualizarea zonei, puteți găsi și vizualiza rapid toate entitățile din sistemul dvs.

Entitățile din vizualizarea zonei sunt organizate într-o ierarhie (sau o structură ramificată a entității) conform relațiilor logice ale acestora cu zonele. De exemplu, ușile care duc către o zonă și alte dispozitive amplasate în cadrul zonei, precum camerele, sunt afișate sub zona respectivă din ierarhie ca entități subordonate.

Din vizualizarea zonei, puteți să efectuați următoarele:
  • Să găsiți entitățile pe care doriți să le vizualizați pe tablou.
  • Să glisați mai multe entități din vizualizarea zonei în tablou.
  • Să redenumiți entitățile locale.
  • Să săriți la paginile de configurare a entității, dacă aveți drepturile necesare.
A Caseta de căutare Tastați în caseta Căutare pentru a găsi entitățile care conțin textul respectiv în categoria, numele sau descrierea acestora.
B Entitatea sistemului Entitatea sistemului () nu poate fi vizualizată pe tablou.
C Configurare entitate Faceți clic dreapta pe o entitate din vizualizarea zonei și apoi faceți clic peConfigurare entitate () pentru a sări la pagina de configurare a entității respective din Config Tool. Aveți nevoie de dreptul de utilizator pentru a modifica proprietățile de entitate pentru a utiliza această comandă.
D Entitatea de zonă Entitățile de zonă () pot reprezenta un concept sau o locație fizică. Acesta/Aceasta este o grupare logică.
E Entitate galbenă De fiecare dată când numele unei entități este afișat cu galben, înseamnă că există o problemă la nivelul setărilor.
F Pictogramele săgeți Faceți clic pe săgețile din structura ramificată a unității pentru a afișa sau a ascunde entitățile subordonate.
G Entitate roșie Indică faptul că entitatea este offline și că serverul nu se poate conecta la aceasta sau că serverul este offline.
H Entitate federalizată Toate entitățile importate din sistemele federalizate sunt afișate cu o săgeată galbenă suprapusă peste săgeata normală a entității (). Acestea sunt denumite entități federalizate.

Vizionați această înregistrare video pentru a afla mai multe. Faceți clic pe pictograma Subtitrări (CC) pentru a activa subtitrările pentru înregistrarea video într-una dintre limbile disponibile.