Badanie wydarzeń związanych z gośćmi - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Można badać zdarzenia związane z gośćmi (odmowa dostępu, pierwsza osoba w środku, ostatnia osoba na zewnątrz, naruszenie ponownego użycia identyfikatora na wejściu bez uprzedniego opuszczenia obszaru itp.) za pomocą raportu Aktywność gości.

O tym zadaniu

W Security Desk można zobaczyć wszystkie obszary i drzwi, do których gość uzyskał dostęp podczas swojego pobytu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w obiekcie w ostatnim dniu miały miejsce jakieś krytyczne zdarzenia związane z gośćmi, możesz ustawić przedział czasu dla raportu.

Procedura

 1. Na stronie głównej otwórz zadanie Status gościa.
 2. W karcie zapytań Gość w zakładceFiltry kliknij .
 3. W oknie dialogowym Goście odfiltruj listę gości na jeden z następujących sposobów:
  • Wpisz imię lub nazwisko gościa, a następnie kliknij Szukaj.
  • Wybierz datę aktywacji, wygaśnięcia przepustki lub przewidywaną datę przybycia gościa, a następnie kliknij Szukaj .
  • Wybierz gospodarza gościa, a następnie kliknij Wyszukaj.
  • Kliknij Kliknij, aby edytować, wybierz niestandardowe pole użytkownika, kliknij OK, a następnie kliknij Wyszukaj.
 4. Wybierz gościa do zbadania.
  Możesz podać tylko jednego gościa na raz.

 5. Kliknij Wybierz.
 6. Skonfiguruj inne filtry zapytań dla swojego raportu. Wybierz jeden lub więcej z następujących filtrów:
  Pola niestandardowe
  Ogranicz wyszukiwanie do predefiniowanego pola niestandardowego dla jednostki. Ten filtr pojawia się tylko wtedy, gdy dla jednostki zdefiniowane są pola niestandardowe i jeśli pole niestandardowe było widoczne dla użytkownika podczas jego tworzenia lub ostatniej konfiguracji.
  Drzwi - Obszary - Windy
  Ogranicz wyszukiwanie do działań, które miały miejsce przy określonych drzwiach, obszarach i windach.
  Zdarzenia
  Wybierz interesujące wydarzenia. Dostępne typy zdarzeń zależą od używanego zadania.
  Znacznik czasu zdarzenia
  Zdefiniuj zakres czasowy dla zapytania. Zakres można zdefiniować dla określonego okresu lub dla globalnych jednostek czasu, takich jak poprzedni tydzień lub poprzedni miesiąc.
 7. Kliknij Generuj raport.
  Zdarzenia związane z gościem są wymienione w panelu raportowym.
 8. Aby wyświetlić odpowiednie wideo zdarzenia w okienku, kliknij dwukrotnie lub przeciągnij element z panelu raportowego do obszaru roboczego.
  Jeśli do jednostki nie jest podłączona kamera, wyświetlane są ikony drzwi, windy lub obszaru, w zależności od rodzaju zdarzenia związanego z gościem.
 9. Do sterowania okienkiem użyj widżetów w panelu Elementy sterujące.