Okno dialogowe Eksportowanie wideo - Security Center 5.11

Rozpoczęcie pracy z programem Security Desk 5.11

Applies to
Security Center 5.11
Last updated
2022-11-25
Content type
Przewodniki > Przewodniki użytkownika
Language
Polski
Product
Security Center
Version
5.11

Okno dialogowe Eksportowanie wideo otwiera się podczas eksportowania wideo z dowolnego zadania w Security Desk , które wyświetla sekwencję odtwarzania wideo w obszarze roboczym.

Poniższy rysunek przedstawia okno dialogowe Eksportowanie wideo podczas procesu eksportowania wideo.

Okno dialogowe Eksport zawiera następujące informacje o postępie eksportu:
Kamera
Nazwa kamery.
Nazwa pliku
Nazwa eksportowanego pliku.
Status
Status eksportu, który może być następujący:
W kolejce
Operacja eksportu jest w kolejce, ale się nie rozpoczęła.
Eksportowanie
Eksport jest w toku. Postęp jest wskazywany przez liczbę przesłanych bajtów.
Konwersja
Jeśli zdecydujesz się zaszyfrować plik wideo lub wyeksportować go w formacie ASF, ten krok nastąpi po kroku Eksportowanie. Postęp jest wskazywany przez procent ukończenia zadania.
Brak wideo
Nie ma nagranego wideo z tej kamery dla wybranego okresu.
Częściowy eksport
Eksport musi zostać przerwany z powodu nieoczekiwanego problemu. Kliknij sekwencję, aby zobaczyć opis problemu w polu Status znajdującym się w dolnej części okna dialogowego. Kiedy tak się dzieje, pozostała część wideo jest eksportowana do osobnego pliku wideo.
Serwer Archivera nie działa
Archiver zarządzający wybraną sekwencją wideo nie działa.
Anulowano
Operacja eksportowania została anulowana przez użytkownika.
Pomyślne
Cała sekwencja wideo została pomyślnie wyeksportowana.
Wystąpił błąd
Operacja eksportu nie powiodła się. W polu Błąd, znajdującym się w dolnej części okna dialogowego, kliknij sekwencję, aby zobaczyć, dlaczego eksport nie powiódł się.
Postęp
Postęp eksportu
Długość
Całkowita długość pliku wideo.
Początek
Czas rozpoczęcia sekwencji wideo zawartej w pliku.
Koniec
Czas zakończenia sekwencji wideo zawartej w pliku.
Źródło
Źródło archiwizacji sekwencji wideo.
Czas, który upłynął
Całkowity czas, jaki upłynął od rozpoczęcia operacji eksportowania.
Nazwa pliku
Nazwa eksportowanego pliku. Możesz kliknąć Zmień Nazwę (), aby edytować nazwę pliku.
Błąd
Komunikat o błędzie wyjaśniający, dlaczego wybrany eksport nie powiódł się lub został przerwany (eksport częściowy).
Anuluj
Przerwij eksport przed jego zakończeniem. Jeśli operacja już się rozpoczęła, częściowe sekwencje, które zostały już wyeksportowane, są zapisywane jako pliki wideo.
Anuluj wszystkie
Przerwij eksport wszystkich pozostałych plików wideo. Sekwencje, które zostały już wyeksportowane (oznaczone jako Pomyślne) są zapisywane jako pliki wideo.